Moties circulaire nutriënten economie aangenomen in de Tweede Kamer!

Op 8 maart heeft de Tweede Kamer de motie van Remco Dijkstra (VVD) en Agnes Mulder (CDA) betreffende de einde afvalstatus van nutriënten aangenomen. Ook is er ingestemd met de motie van Agnes Mulder waarin de kwaliteit van een grondstof voorop wordt gesteld in plaats van de herkomst. De moties waren naar aanleiding van het VAO Circulaire Economie (op 17 december) aangehouden, en zijn op 8 maart opnieuw ter stemming gebracht en aangenomen.

Het Nutrient Platform heeft in samenwerking met de Energie en Grondstoffen Fabriek (EFGF) input voor deze moties gegeven in het gesprek met Tweede Kamerleden tijdens het ‘Uur P’ op 16 december. Tijdens dit gesprek is er o.a. gesproken met Remco Dijkstra. Het Nutrient Platform heeft gepleit voor einde afval statussen van teruggewonnen nutriënten. Nutriënten, teruggewonnen uit reststromen, krijgen veelal de status afval. Deze status belemmert het hergebruik van deze nutriënten. Voor nutriënten zijn er geen einde afval statussen bepaald op Europees niveau. Ook al wordt er voor gepleit dat criteria opgesteld moeten worden, de realiteit is dat dit nog wel enkele jaren kan duren. Daarom is het van essentieel belang dat Nederland duidelijkheid creëert in de einde afval statussen voor nutriënten. Het aannemen van de motie is dan ook een goede stap in de richting naar een circulaire economie.

Martin Wilschut van GMB stelde in het gesprek met de Tweede Kamerleden voor om fosfaat als gidsstof te nemen voor andere nutriënten. De aangenomen motie van Agnes Mulder speelt hier ook op in. Daarnaast verwijst de motie ook naar de kwaliteit van grondstoffen. Bij het ‘Uur P’ is er ook gesproken over de noodzaak van het wijzigen van de Kunstmestverordening en de Nitraatrichtlijn op Europees niveau. Het is goed om te zien dat de motie deze mening ondersteund. Door het aannemen van deze motie zal er extra beweging ontstaan op gebied van nutriënten en de circulaire economie.

Nieuwsgierig naar wat er tijdens het ‘Uur P’ is besproken? Lees het hier terug in de blog van Wouter de Buck, secretaris van het Nutrient Platform.

Neem voor vragen en informatie gerust contact met ons op.