Einde-afvalstatus voor compost van Twence

Einde-afvalstatus voor compost van Twence

Op 22 september 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verklaring afgegeven dat de compost van Twence officieel de einde-afvalstatus heeft gekregen. Twence wil de circulaire economie bevorderen en nutriëntenkringlopen sluiten. Deze verklaring is een belangrijke stap om het internationaal sluiten van nutriëntenkringlopen mogelijk te maken. Twence is trots dat het als eerste producent van compost in Nederland de verklaring einde-afval heeft gekregen.

Einde-afvalstatus

Twence heeft de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) tussen overheden en bedrijven van landen rond de Noordzee ondertekend. Dit is een initiatief om de ontwikkeling van de circulaire economie en het sluiten van kringlopen tussen landen aan de Noordzee te bevorderen. Twence neemt samen met handelspartner Comgoed deel aan deze Green Deal, om de internationale afzet van compost als bodemverbeteraar te bevorderen. Landbouwgebieden in bijvoorbeeld het noordoosten van Engeland hebben een grote behoefte aan organische meststoffen en nutriënten. Nederland heeft onder andere vanwege het mestoverschot teveel organische meststoffen en nutriënten. De export van compost levert dan ook een bijdrage aan het sluiten van nutriëntenkringlopen. De einde-afvalstatus is een belangrijke stap om het toepassen van compost buiten Nederland te vereenvoudigen en een eerste mijlpaal voor de deelnemers aan deze Green Deal.

De verklaring is na een grondige inspectie van de verwerkingsprocessen van GFT- en groenafval afgegeven voor de compost die Twence produceert onder het kwaliteitscertificaat Keurcompost. Een keurmerk dat de Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen beheren. Twence ziet het afgeven van de verklaring als een erkenning van de grote inspanningen die door alle verwerkers van GFT- en groenafval in Nederland worden verricht om een hoogwaardige kwaliteit compost te produceren.

Naast de einde afvalstatus voor compost is Europese wet- en regelgeving inzake de beschikbaarheid van organische meststoffen als product noodzakelijk, voordat compost ook daadwerkelijk volwaardig als kunstmestvervanger in het buitenland ingezet kan worden.

Nationale en internationale noodzaak

Twence is actief binnen het Nederlandse Nutriënt Platform en ziet dat de noodzaak voor het sluiten van nutriëntenkringlopen breed wordt onderkend. De aandacht voor compost binnen de North Sea Resource Roundabout en de herziening van de Europese meststoffenregelgeving door het Europees Parlement om inzet van organische meststoffen als product mogelijk te maken tonen dit aan. Op regionaal niveau wordt dit onderschreven door het onlangs gestarte initiatief Mineral Valley Twente. Deze initiatieven dragen allemaal bij aan het sluiten van nutriëntenkringlopen en het op peil houden van de bodemkwaliteit en hebben baat bij de einde-afvalstatus voor compost.

Belangrijke stap vooruit

Twence is trots deze belangrijke mijlpaal bereikt te hebben en ziet de verklaring als een grote stap vooruit. De ontwikkeling van de circulaire economie op het gebied van organische meststoffen én de besparing op het gebruik van grondstoffen voor de productie van kunstmest krijgt hiermee een sterke impuls. De verklaring is verder een aanmoediging om de realisatie van een mestverwaardingsinstallatie voor 250.000 ton mest uit Twente van de grond te krijgen om deze op te werken van afval tot hoogwaardige producten waaronder een organische meststof en een mineralenconcentraat 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Evelien Morriën, perswoordvoerder, tel + 31(0) 6 11 877 677 of e-mail: e.morrien@twence.nl