Kennismaken met nieuw lid Agro America

Kennismaken met nieuw lid Agro America

Oorspronkelijk hadden Henk Willems en zijn vader Theo een varkenshouderij. Al sinds 2000 bewerkten ze zelf de mest van hun eigen dieren. Daarvoor bouwden zij hun eigen installatie, samen met een bedrijf uit Zwitserland. In 2014 hebben zij alle varkensactiviteiten verkocht. Vanaf dat moment is Agro America volledig mestverwerker voor de regio.

De eerste stap in het proces is het scheiden van de drijfmest in een ‘natte fractie’ en een ‘vaste fractie’. Stap twee was om uit de ‘vaste fractie’ biofosfaat te halen. Dat gebeurt door drogen en vergassen van de vaste fractie. Agro America focust op het behoud van waardevolle mineralen. Er is geen alternatieve grondstof voor fosfaat en de te winnen ruwe fosfaatvoorraden raken op. Het door Agro America BV teruggewonnen fosfaat kun je inzetten als bodemverbeteraar in landen waar ze een tekort aan mest hebben. Er zijn zelfs alternatieve toepassingen te bedenken buiten de landbouw. De biofosfaat is zeer waardevol. De rest is water en mineralen stikstof en kali. Stap drie is om uit deze ‘natte fractie’ via indampen, kunstmestvervanger te produceren.

Mest verwerken is dus eigenlijk niets anders dan ontwateren van mest. Een belangrijk aandachtspunt is daarom de kwaliteit van het geproduceerde water. Het waterschap is je grootste klant en die zullen we, in nauwe samenwerking, tevreden houden. Deze ontwikkeling van diverse zuiveringstechnieken om water uit mest ‘loosbaar’ te maken, was een tijdrovend proces, maar het is gelukt.

Met de hoogwaardige mineralen als eindproducten is het tijd voor Agro America om aan te sluiten bij het Nutrient Platform. Er is enorme vraag naar deze ‘herwonnen’ mineralen maar vaak houdt regelgeving of uitleg van regelgeving de toegang naar duurzame toepassingen in nieuwe markten tegen. Die hobbels wegnemen, maar ook nieuwe kansen ontdekken, zien we als belangrijke taak van het Nutrient Platform en haar leden.