Tauw & WUR presenteren rapport onderzoek naar andere nutriënten 

Tauw & WUR presenteren rapport onderzoek naar andere nutriënten 

Tauw en WUR hebben, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden van het herwinnen van nutriënten anders dan fosfor. In het onderzoek is er gekozen om te focussen op de nutriënten B, Co, Cu, K, Mo, Se en Zn. Meerdere afvalstromen werden geïdentificeerd waarna verschillende technologieën zijn beoordeeld op onder andere de Technology Readiness Levels, economische haalbaarheid en potentieel belemmerende wetgeving omtrent het eindproduct. Op de volgende ledenbijeenkomst (7 december) zal er aandacht aan het onderzoek en rapport gegeven worden.

Lees hier het rapport!