SER: Werken aan een circulaire economie? Geen tijd te verliezen!

In juni bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uit over de circulaire economie. Begin dit jaar heeft het kabinet de SER gevraagd om in het kader van het nog te presenteren Rijksbrede Programma Circulaire Economie een advies te geven over de innovatiemogelijkheden, het verdienvermogen en de financieringsmogelijkheden binnen de circulaire economie.

Een samenhangend Rijksbrede aanpak met betrokkenheid van bedrijfsleven, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties kansen biedt om de transitie naar een circulaire economie te versterken en te versnellen. De SER steunt dan ook het Rijksbreed Programma Circulaire Economie dat in oktober in de Tweede Kamer zal worden besproken. Een meersporenaanpak hierin wordt aangeraden. Daarnaast pleit de SER voor een ambitieuze transitieagenda. Nederland kan hiermee in een aantal ketens wereldwijd koploper worden op het gebied van de circulaire economie.

Lees hier het complete advies van de SER terug.