Fosfaat prioriteit in The Guardian

The Guardian heeft de 6 meest opgebruikte natuurlijke hulpbronnen op een rij gezet in een online blog. In die lijst is fosfaat opgenomen als grondstof die zwaar onder druk staat op basis van de huidige 7,3 miljard mensen op aarde, en naar verwachting nog veel verder onder druk komt te staan met de snelle groei van de wereldbevolking. Zonder fosfaat kan geen enkel gewas op aarde groeien. Met de behoefte om 7 miljard mensen te voeden schat het Global Phosphorus Research Initiative (GPRI) dat we binnen 50 tot 100 jaar zonder fosfaaterts kunnen zitten, tenzij er nieuwe mijnen worden gevonden. Een alternatief is natuurlijk de terugwinning van fosfaat uit diverse reststromen, waar de leden van het Nutrient Platform zich sinds jaar en dag voor inzetten.

Lees de volledige blog hier.