Terugblik op bezoek van KNAP partners aan veldproef stikstofrijke producten

Op 3 juli hebben zo’n veertig KNAP-partners een bezoek gebracht aan de KNAP veldproef stikstofrijke producten op de Boerderij van de Toekomst (BVDT) bij WUR Open Teelten in Lelystad.

Bij WUR Open Teelten van Wageningen Plant Research in Lelystad kregen de bezoekers een presentatie van de proefveldcoordinator Willem van Geel, gevolgd door een korte presentatie met de stand van zaken rondom fosfaat potproeven en stikstof emissie metingen van KNAP producten en werd er afgesloten met een presentatie over de Boerderij van de Toekomst door Lennart Fuchs. Gelukkig was het toen inmiddels droog en kon men het veld in om het veldproefperceel met opkomende aardappels te bewonderen en daarna de strokenteelt van de BVDT.

In de KNAP veldproef wordt de stikstofwerking van de gerecyclede meststoffen getest, in vergelijking tot elkaar en tot kunstmest als referentie. Deze stikstofkwaliteit van de meststof word verder meegenomen in het bepalen van de landbouwkundige waarde van de meststoffen en de potentie in de meststoffenmarkt.

Het Nutrient Platform is penvoerder van het KNAP project (Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater). Wilt u meer weten? Neem contact op met Jorn Baan Hofman.