‘De Europese markt voor gerecycled fosfaat moet er komen’

‘De Europese markt voor gerecycled fosfaat moet er komen’

Geschreven door Arnoud Passenier

Het wordt voor mij tijd om mijn werk als ketenregisseur af te bouwen. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan het verbinden van partijen en gezamenlijk realiseren van maatschappelijke successen in de uitvoering van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop. Ik ben hiervoor in deze periode volledig vrijgesteld geweest. Het bouwwerk staat er. Daar ben ik – hopelijk met alle partners – heel trots op. Het NP is volwassen geworden als netwerk. Partijen kennen elkaar goed en onderling vertrouwen is gegroeid. We hebben geleerd in ketens te denken en van onze onderlinge afhankelijkheden een kracht te maken. We weten elkaar makkelijk te vinden – over sectorale grenzen heen, in de gouden driehoek tussen ondernemers, onderzoekers en overheden, en vieren onze successen gezamenlijk. 

Tijdens de geweldige Europese conferentie in Brussel in maart dit jaar bleek de Nederlandse aanpak – en de wens om te komen tot een EU markt voor fotogerecycled fosfaat – op volle steun van de 330 mensen uit 26 landen te kunnen rekenen. Eurocommissaris Potočnik was onder de indruk en hij heeft inmiddels zijn toezegging ingelost door een Consultatieve Mededeling over Fosfaat uit te brengen, waar alle lidstaten op moeten reageren. De overheid heeft zich als meedenker en meewerker ontpopt, een rol waaraan veel behoefte aan bestaat.

Dat is ook binnen het Rijk niet onopgemerkt gebleven. We gaan op 12 november 2013 tijdens de Innovatie-Estafette in de RAI te Amsterdam een feestje vieren. Al onze resultaten gaan we daar tentoonspreiden. Voor mij een mooi moment om het stokje binnen het ministerie van I&M over te dragen aan Imke Haenen, die een minder regisserende, maar nog steeds meedenkende en meewerkende rol binnen het platform gaat vervullen. Zij zal zich binnenkort voorstellen op de website.

Ik blijf nog een tijdje betrokken bij het fosfaatdossier. Immers, in Europa is het netwerk nog niet volwassen. Er is een ‘European Sustainable Phosphorus Platform’ (ESPP) opgericht, klik hier voor de website, waar ik voor het komende jaar de eerste voorzitter van ben geworden. Het netwerk binnen het ESPP moet worden verstevigd. Dat is ook in ons nationale belang. Immers, die Europese markt moet er komen om ons gerecyclede fosfaat te kunnen verhandelen en de groeiende (politieke) awareness en de EU regelgeving moeten dat mogelijk maken.

De komende maanden zal ik nog met veel energie mij wijden aan de verbinding met de financiële sector (de Deep Dive op 27 augustus over business cases rond mestverwerking) en de kennisagenda die wij gezamenlijk ontwikkelen om de verbinding met de Topsectoren gemakkelijker te kunnen maken. Voor nu wil ik mijn dankbaarheid uiten voor het in mij gestelde vertrouwen.