Aftrap Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Dijksma

Aftrap Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Dijksma

Op woensdag 5 oktober heeft het Nutrient Platform de aftrap gegeven van haar actieplan Ambitie Nutriënten 2018 bij restaurant Instock in Den Haag. In dit actieplan formuleert het Platform een aantal doelen die bijdragen aan een positief klimaat om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Staatssecretaris Sharon Dijksma leidde de ambitie in en gaf het officiële startschot door de ambitie, net als alle andere leden, te voorzien van een handtekening. De rijksoverheid, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maakt samen met 34 partijen uit o.a. de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking onderdeel uit van het Nutrient Platform.

De staatssecretaris woonde de aftrap bij voorafgaand aan het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het rijksbreed programma ‘Nederland Circulair in 2050’. In dit programma speelt ook het actieplan van het Nutrient Platform een rol om bij te dragen aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënten economie.

Bij de aftrap werd het onderwerp nutriëntenrecycling van verschillende kanten belicht. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW benadrukte in haar speech het belang van gezonde bodem en de recycling van micronutriënten.

Klik hier voor de Ambitie Nutriënten 2018 en klik hier voor de Individuele ambities van de leden van het Nutrient Platform.