Options for closing the phosphorus cycle in agriculture

Options for closing the phosphorus cycle in agriculture

mest-800x528

De studie van Wageningen Universiteit onderzoekt welke opties beschikbaar zijn voor het sluiten van de voer-mest kringloop op fosfor (P) in de landbouw. De voer-mestkringloop omvat de invoer van grondstoffen van voer van buiten Nederland, maar ook de export van het geproduceerde voedsel (vlees, eieren en zuivel) naar markten buiten Nederland. In deze studie is dan ook P-gebruiksefficiëntie van het gewas, de P-gebruiksefficiëntie van het dier en de externe aanvoer van P meegenomen. Dit is beoordeeld op nationale schaal voor Nederland, evenals een regionale schaal voor Noordwest Europa. 

Voor beide schalen is de optie ‘geen export van dierlijke producten’ (100% zelfvoorziening), waardoor de veestapel moet krimpen, het meest effectief om de externe aanvoer van P te beperken. Een andere optie die makkelijker te implementeren is, is de vermindering van P-excretie door verandering van de voersamenstelling. Op Noordwest-Europese schaal kan een combinatie van de 5 gepresenteerde opties leiden tot een vermindering van ongeveer 50% van de externe P-ingangen. Voor Nederland kan de combinatie van mogelijkheden leiden tot een vermindering van 35% van de externe P-ingangen en een vermindering van 26% op de mestuitvoer. Het effect van grootschalige mestverwerking in Nederland op het sluiten van de P-cyclus lijkt beperkt. 

Meer informatie

Lees het hele rapport hier: Options for closing the phosphorus cycle in agriculture: assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands