NP in gesprek met Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy

De circulaire nutriënten-economie begint vorm te krijgen met het EU Circulaire Economie pakket en de nieuwe Meststoffenverordening. Er is echter nog veel nodig om nutriëntenrecycling écht van de grond te krijgen. Om dit Europa-breed aan te kaarten heeft het Nutrient Platform op woensdag 25 mei een bezoek gebracht aan Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy van D66 in Brussel.

Gerben-Jan Gebrandy speelt een belangrijke rol in de Europese ontwikkelingen rondom de circulaire economie. Tijdens het bezoek dan ook diverse aspecten van het Circulaire Economie pakket, zoals de Meststoffenverordening, tegen het licht gehouden. Een veelbelovende uitkomst van het gesprek is dat het Nutrient Platform na de zomer een bijeenkomst zal organiseren voor een brede groep Europarlementariërs, om nutriëntenrecycling onder de aandacht te brengen en om concrete ideeën mee te geven waarmee zij de nutriënten transitie kunnen ondersteunen. Europarlementariër Gerbrandy is bereid om deze bijeenkomst te hosten en te zorgen voor een goede opkomst van andere Europarlementariërs. Cruciaal is dat zowel de commissie milieu, landbouw en interne markt goed zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie over de bijeenkomst volgt t.z.t., houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.