Veel belangstelling voor bijeenkomst met Europarlementariërs

Veel belangstelling voor bijeenkomst met Europarlementariërs

Op woensdag 25 januari heeft het Nutrient Platform samen met Europarlementariër Jan Huitema en ESPP de bijeenkomst ‘Nutrient recycling & the Fertilisers Regulation’ georganiseerd. Het doel hiervan was om Europarlementariërs te informeren over het belang en de potentie van nutriëntenrecycling in relatie tot de Fertilisers Regulation, en wat er nodig is om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. Het Europees Parlement zal de komende periode een mening vormen over het voorstel van de Europese Commissie en kan waar wenselijk amendementen aannemen.

Tijdens de bijeenkomst zijn sprekers van het Nutrient Platform en ESPP in gesprek gegaan met diverse Europarlementariërs en hun assistenten. Dit leverde een levendige discussie op waarin de nadruk werd gelegd op het borgen van kwaliteit en veiligheid. Aalke Lida de Jong van Aqua Minerals gaf een enthousiast verhaal over nutriëntenrecycling uit afvalwater, Emilie Snauwaert van VCM sprak over mestverwaarding en Christopher Thornton van ESPP over veiligheid en traceerbaarheid. Vanuit de waterindustrie, biogas industrie en minerale en organische meststoffenindustrie werden 4 pitches gegeven met aanbevelingen voor de Fertilisers Regulation. De verschillende boodschappen werden goed ontvangen door de aanwezige Europarlementariërs. Jan Huitema in het bijzonder gaf aan dat hij hard zijn best gaat doen om de nodige veranderingen door te voeren in de herziening van de Fertilisers Regulation.