Duitsland verplicht fosfaatrecycling voor grote RWZI’s

Op 20 januari heeft de Duitse federale overheid besloten om terugwinning van fosfaat voor RWZI’s groter dan 50.000 inwonersequivalenten te verplichten. Binnen nu en 15 jaar moet het fosfaat teruggewonnen worden uit rioolwater. Het doel van de verplichting is aan de ene kant behoud van bodem en landbouwgrond en aan de andere kant duurzamer omspringen met fosfaat. De federale raad moet de verplichting nog wel goedkeuren.

Duitsland heeft de ambitie om de fosfaatketen te verduurzamen. Het voordeel hiervan is dat eigen fosfaat teruggewonnen wordt in plaats van dit te importeren uit mijnen buiten Europa. Met deze verplichting zal de toepassing van rioolzuiveringsslib in de akkerbouw naar waarschijnlijkheid worden teruggedrongen of zelfs stoppen. Kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties worden niet verplicht om fosfaat terug te winnen en kunnen het rioolwaterzuiveringsslib nog steeds toepassen in de akkerbouw, mits de bevoegde autoriteiten dit toestaan. De Länder en gemeentes zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de regelgeving. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het meten van de verontreinigingswaarden in de bodem. Afhankelijk van de uitkomsten is het mogelijk om gebieden aan te wijzen waar het slib toegepast mag worden.

Meer informatie over Duitsland en de verplichting om fosfaat terug te winnen is hier beschikbaar.