DBC presenteert rapport ‘Bodem in Zicht’

DBC presenteert rapport ‘Bodem in Zicht’

Het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) presenteert het rapport Bodem in Zicht. Het rapport gaat in op micronutriënten en het valoriseren van reststromen die ontstaan tijdens de verwerking van voedingsgewassen. De belangrijkste conclusie is dat de gehaltes aan micronutriënten in de Nederlandse bodem dalend zijn. De komende tijd zal er gekeken worden naar hoe de aanbevelingen omgezet kunnen worden in acties en mogelijke beleidsmaatregelen.

Lees hier het rapport.