Nieuwe ontwikkelingen EU Meststoffenverordening

Nieuwe ontwikkelingen EU Meststoffenverordening

Er zijn weer nieuwe ontwikkeling rondom het proces van de herziening van de EU Meststoffenverordening. De commissie voor de interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft ook naar het voorstel voor de nieuwe Meststoffenverordening gekeken en heeft het voorstel voor amendementen gepubliceerd. De IMCO-commissie is de derde commissie die naar het voorstel voor de herziening van de Meststoffenverordening kijkt. Eerder dit jaar hebben de AGRI en ENVI-commissie ook hun input geleverd voor het voorstel. De IMCO-commissie is echter in de lead, het report met de amendementen van deze commissie zal in oktober in de plenaire bijeenkomst voor een finale stemming gebracht worden.

Verscheidene positieve punten zijn meegenomen door de IMCO-commissie. Er wordt meerdere malen aangegeven dat het proces voor de toetreding van de categorieën voor struviet, biochar en verbrandingsassen versneld moet worden. Ook zijn de categorieën meststoffen zijn aangepast naar ‘mineral fertiliser’ (1% < organic carbon) en ‘low carbon fertiliser’ (1% > 15% organic carbon). Reststromen uit de voedselverwerkende industrie zijn nu toegelaten als input voor compost en digestaat.

Lees hier hele rapport van de IMCO-commissie.