Kringlooplandbouw Utrecht West ver met fosfaatrecycling

De melkveehouderij wil de komende jaren verder ontwikkelen. Tegelijkertijd staan overheden op het gebied van ammoniak en waterkwaliteit voor forse doelstellingen. Om te kijken hoe hierop geanticipeerd kan worden en welke rol de kringlooplandbouw hierin kan vervullen, is op 21 april jl. het seminar Duurzaam Bodembeheer Utrecht West georganiseerd.

Wouter de Buck, secretaris van het Nutrient Platform, heeft tijdens het seminar het belang van fosfaatrecycling aangekaart en het Europese en internationale kader hiervan toegelicht. De aanwezige melkveehouders en beleidsmakers reageerden enthousiast. Zij lieten zien op welke wijze ze zelf bijdragen aan het sluiten van de fosfaatkringloop, namelijk door flinke stappen te nemen in kringlooplandbouw. Dit werd bevestigd door de vele kringloopcertificaten die werden uitgereikt als pluim op jarenlange inzet voor kringlooplandbouw.