Resultaten ESPC2015 Berlijn

Op 5 en 6 maart jl. heeft de tweede European Sustainable Phosphorus Conference plaatsgevonden in Berlijn. Aanwezig waren 350 mensen uit 39 landen die een goede afspiegeling van de verschillende sectoren (water, landbouw, chemie) en instituten (overheid, bedrijfsleven, wetenschap, NGO’s) vormden. Het bruiste van de energie, net zoals de eerste conferentie in Brussel in 2013.

De conferentie heeft de volgende concrete zaken opgeleverd:

  • • Versterkt commitment van de verschillende onderdelen van de Europese Commissie (naast DG Envi, Grow, RTD ook DG Agri) om veel aandacht te gaan schenken aan fosfaat, duurzame innovaties in nutriëntengebruik en de circulaire economie;
  • • Een verbinding met Eocosoc, waardoor ook de sociaal-economische dimensie meer nadruk krijgt (i.p.v. alleen te focussen op technische innovaties);
  • • De Noord-Oost Europese regio was dit keer sterker vertegenwoordigd, met name de Baltische staten inclusief Finland;
  • • Bedrijven die willen aansluiten bij een EU en mondiale promotie van duurzame innovatie zoals Remondis en BASF;
  • • Hulpvragen bij opzetten van nationale platforms zijn beantwoord (zoals van de VS, Noorwegen, Zwitserland, UK, Tsjechië en Finland). Tevens is de verbinding versterkt met het Global Partnership on Nutrient Management (GPNM).

Lees meer in de samenvatting van de conferentie en de aanbevelingen voor Europees beleid n.a.v. de conferentie. Of bekijk de presentaties van de conferentie.