Nutrient Platform en de Grondstoffenfabriek versterken samenwerking

Afgelopen 12 mei is het Nutrient Platform aanwezig geweest bij een overleg van de werkgroep fosfaat van de Energie- en Grondstoffenfabriek van de waterschappen in Nederland.

Tijdens dit overleg zijn gedachten uitgewisseld over verschillende zaken en zijn mooie ideeën ontstaan om samen te werken aan enkele projecten. Een van deze projecten zal een (fosfaat) symposium voor Tweede Kamerleden en waterschapsbestuurders zijn in het najaar van 2015 waarbij verschillende thema’s met het oog op de toekomst aangesneden zullen worden. Verdere informatie hierover zal volgen.

Het Nutrient Platform is zeer tevreden met deze ontwikkelingen en zal de samenwerking met zowel de Energie- en Grondstoffenfabriek als met andere partijen blijven stimuleren. Als we onze kennis en krachten bundelen kunnen we meer bereiken en dit is dan ook waar het Nutrient Platform voor staat. Houd de ontwikkelingen in de gaten via de website, nieuwsbrief en social media. En mocht u nog verdere vragen, ideeën of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op!