Succesvolle NP Ledenbijeenkomst bij Rabobank

De eerste NP ledenbijeenkomst van dit jaar, die op 16 april plaats vond bij de Rabobank, was een succes: meer dan 40 deelnemers hebben de laatste ontwikkelingen in de wereld van nutriëntenrecycling met elkaar gedeeld. Er was speciale aandacht voor de brief aan de Tweede Kamer met de resultaten van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en de blik op de toekomst, die binnenkort door het Nutrient Platform zal worden verstuurd. Ook de Roadmap Nutriënten 2030, op dit moment volop in ontwikkeling, is uitgebreid aan bod gekomen.

De tweede helft van de bijeenkomst stond in het teken van ‘investeren in fosfaatrecycling’. In dit gedeelte is ingegaan op de potentiële kansen van investeringen in technologieën die raken aan fosfaatrecycling. Een panel van drie financiële experts van Shift Invest en Rabobank gaf hun visie op de investeringsgereedheid van 3 innovatieve technologieën. Bram Koopmans van Grassa!, Carl DeWaele van NuReSys en Hans van Klink van Dutch Sustainable Development gaven een inspirerende kijk in de toekomst van bioraffinage en nutriëntenrecycling. Zij ontvingen constructieve feedback van het financiële panel. Ten slotte gaf Alexander Laarman van Vitens een presentatie over het succesvolle humuszuur project waarmee waarde wordt gecreëerd uit reststromen van de drinkwaterindustrie.

Wilt u deelnemen aan de volgende ledenbijeenkomst op 3 september 2015, maar bent u nog geen lid van het Nutrient Platform? Kijk op www.nutrientplatform.org voor meer informatie over het lidmaatschap of neem contact op met de secretaris van het platform, Wouter de Buck via tel. 070-304 37 58 of w.debuck@nutrientplatform.org