Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

Nutrient Platform geeft college en sprak op Sustainable Food Summit

In juni heeft het secretariaat van het Nutrient platform tweemaal mogen optreden in Amsterdam. Op de Universiteit van Amsterdam hebben we een college gegeven op het gebied van wetgeving voor een circulaire economie met de nadruk op fosfaat. En tijdens de Sustainable Food Summit werd door ons de link gelegd tussen fosfaat, milieu, dieet en voedselzekerheid.

Elk jaar in juni doet een groep masterstudenten aan de Universiteit van Amsterdam mee aan “Project Sustainable Future”. De studenten worden gastlezingen aangeboden en er wordt hen gevraagd om een rapport te schrijven over de verduurzaming van het gebruik van fosfaat. Het Nutrient Platform is tijdens het college ingegaan op fosfaat recycling, hoe we hiermee omgaan in Nederland en welke belemmeringen er zijn in wetgeving in Nederland en Europa.In groepjes mochten de studenten vervolgens nadenken over regelingen die nutriënten recycling stimuleren, een opgave die best lastig bleek. De studenten hebben deze informatie meegenomen in het schrijven van hun eindopdracht over ideeën over verduurzaming van fosfaatgebruik. Met dit soort evenementen wil het Nutrient Platform inspiratie geven aan een nieuwe generatie circulaire denkers.

 

Sustainable Food Summit 2018 

De Sustainable Food Summit richt zich op het verduurzamen van de voedselketen vanuit verschillende hoeken. Tijdens de conferentie was er dan ook aandacht voor plastic free, bioplastics, B-corps certificering, maar ook onderwerpen als groene marketing, goed bosbeheer, de eiwit-transitie en voorbeelden van nieuwe duurzame producten passeerden de revue. Het Nutrient Platform kon hier aandacht vragen voor de nutriënten recycling als onderdeel van duurzame voedselproductie en uit de reacties van het publiek bleek ook dat dit verhaal nieuw was voor de meeste toehoorders. Het ESPP en Nutrient Platform zien de voedselindustrie als een belangrijke schakel in de keten en zal zich blijven inzetten om partijen te wijzen op het belang van nutriënten in de keten.