De Biofosfaatfabriek

De Biofosfaatfabriek

Biofosfaatkorrels uit varkensmest voor toepassing in fosfaatarme landbouwgebieden

De Ecoson Biofosfaatfabriek produceert op duurzame wijze groen gas uit dierlijke mest, en een natuurlijke, fosfaatrijke organische mestkorrel voor toepassing in fosfaatarme landbouwgebieden. De fabriek heeft een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton dierlijke mest per jaar. Hiermee wordt jaarlijks ca. 6.000 ton biofosfaatkorrel gemaakt. Deze biofosfaatkorrel wordt geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland om zo tegelijkertijd de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen. Daarnaast ontstaat in het productieproces door middel van vergisting op jaarbasis 2.500.000 m3 groen gas dat rechtstreeks wordt geleverd aan het gasdistributienetwerk van de regio Eindhoven. Dit komt overeen met het jaarverbruik van 1.700 huishoudens, waarmee Ecoson een CO2-reductie realiseert van circa 4.500 ton per jaar.

De Biofosfaatfabriek maakt deel uit van het Energiepark Ecoson dat zich richt op deproductie van duurzame energie uit natuurlijke restproducten. De aanwezige installaties kunnen gekoppeld worden, waardoor unieke synergetische effecten ontstaan. Het digestaat uit de vergisting wordt met restwarmte van Ecoson gedroogd en de dunne mestfractie wordt gereinigd in een waterzuiveringsinstallatie die energie oplevert in plaats van verbruikt. Het unieke en duurzame energiepark van Ecoson groeit met deze nieuwe biofosfaatfabriek uit tot het grootste duurzame energiepark in Nederland.

De meststof wordt na droging gehygiëniseerd en geperst tot korrels. Hiermee voldoet het biofosfaat aan alle kwaliteitseisen en is het geschikt voor export naar landbouwgebieden met een fosfaattekort. Omdat het fosfaat buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, wordt hiermee voldaan aan het nieuwe Nederlandse mestbeleid voor verplichte mestverwerking.

Ecoson heeft in samenwerking met Stichting ZLTO Mestinitiatief Dommelland (ZMD) en Mestac 70 boeren gecontracteerd die verse varkensdrijfmest leveren. Deze boeren kunnen nu spreken van gegarandeerde mestafname en maken gebruik van deze structurele oplossing voor de afzet van fosfaat. Het mestverschot in Nederland wordt hiermee niet opgelost, maar er wordt wel een goed begin gemaakt.


STATUS

Sinds 2014 operationeel.


FACTS AND FIGURES (2015)

Verwerkingscapaciteit dierlijke mest: 100.000 ton / jaar

Productie biofosfaatkorrels: ca. 6.000 ton / jaar


MEER INFORMATIE

Nieuwsbericht ‘Ecoson opent biofosfaatfabriek!’

Film biofosfaatfabriek klik hier 

Darling Ingredients International

Kanaaldijk Noord 20-21

5691 NM Sonlogo Darling

Nederland

T +31 499 364 500

F +31 499 364 972

www.darlingii.com | www.ecoson.nl