Ecoson opent Biofosfaatfabriek!

Ecoson opent Biofosfaatfabriek!

Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, heeft op maandag 6 oktober de nieuwe Ecoson Biofosfaatfabriek in Son officieel geopend. De fabriek is het nieuwste onderdeel van het Energiepark Ecoson en produceert uit dierlijke mest op duurzame wijze groen gas en een natuurlijke, fosfaatrijke organische mestkorrel voor toepassing in fosfaatarme landbouwgebieden.

Sharon Dijksma Dirk Kloosterboer Opening1

Met de start van deze nieuwe activiteit zet het bedrijf een belangrijke stap in het sluiten van kringlopen door het verbinden van de vraag naar biofosfaat in fosfaatarme landbouwgebieden met het overschot aan fosfaat in Nederland. De Biofosfaatfabriek heeft een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton dierlijke mest per jaar. Hiermee wordt jaarlijks ca. 6.000 ton biofosfaatkorrel gemaakt. Deze biofosfaatkorrel wordt geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland om zo tegelijkertijd de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen. Daarnaast ontstaat in het productieproces door middel van vergisting op jaarbasis 2.500.000 m3 groen gas dat rechtstreeks wordt geleverd aan het gasdistributienetwerk van de regio Eindhoven. Dit komt overeen met het jaarverbruik van 1.700 huishoudens, waarmee Ecoson een CO2-reductie realiseert van circa 4.500 ton per jaar.

Duurzame synergie

De nieuwe Biofosfaatfabriek maakt deel uit van het Energiepark Ecoson dat zich richt op deproductie van duurzame energie uit natuurlijke restproducten. De aanwezige installaties kunnen gekoppeld worden, waardoor unieke synergetische effecten ontstaan. Het digestaat uit de vergisting wordt met restwarmte van Ecoson gedroogd en de dunne mestfractie wordt gereinigd in een waterzuiveringsinstallatie die energie oplevert in plaats van verbruikt. Het  unieke en duurzame energiepark van Ecoson groeit met deze nieuwe biofosfaatfabriek uit tot het grootste duurzame energiepark in Nederland.

Sharon Dijksma Dirk Kloosterboer Opening2Duurzame oplossing

De meststof wordt na droging gehygiëniseerd en geperst tot korrels. Hiermee voldoet het biofosfaat aan alle kwaliteitseisen en is het geschikt voor export naar landbouwgebieden met een fosfaattekort. Omdat het fosfaat buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, wordt hiermee voldaan aan het nieuwe Nederlandse mestbeleid voor verplichte mestverwerking.

Duurzame keten

Ecoson heeft in samenwerking met Stichting ZLTO Mestinitiatief Dommelland (ZMD) en Mestac 70 boeren gecontracteerd die verse varkensdrijfmest leveren. Deze boeren kunnen nu spreken van gegarandeerde mestafname en maken gebruik van deze structurele oplossing voor de afzet van fosfaat. Het mestverschot in Nederland wordt hiermee niet opgelost, maar er wordt wel een goed begin gemaakt.

Voor meer informatie

Lees hier meer over de Biofosfaatfabriek: http://www.nutrientplatform.org/business-cases/bedrijfsnaam/a-tm-z/40-ecoson-darling-ingredients-international.html

www.ecoson.nl