Groene stroom en nutriënten uit pluimveemest

Groene stroom en nutriënten uit pluimveemest

BMC Moerdijk verwerkt pluimveemest tot groene elektriciteit en nutriënten-rijke assen

BMC wil op een milieuvriendelijke, betrouwbare en veilige wijze pluimveemest verwerken tot groene stroom en waardevolle assen. Daarbij wordt gestreefd naar afzetzekerheid voor leveranciers, constante kwaliteit van de assen en een zo hoog mogelijke elektriciteitsproductie. Na verbranding van de pluimveemest worden de overgebleven verbrandingsassen geëxporteerd naar onder andere België en Frankrijk waar deze ingezet worden als (basis) voor meststof. De elektriciteit die wordt geproduceerd, wordt geleverd aan DELTA Energy B.V., aandeelhouder van BMC.

De pluimveemest is afkomstig van ruim zeshonderd enthousiaste Nederlandse pluimveehouders, welke allen aan de wieg staan van BMC Moerdijk. Ze hebben zich verenigd in de Coöperatie DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouders) die bij de start in 2008 heeft afgesproken dat de leden gedurende 10 jaar mest leveren.

Technologie

Na een visuele inspectie en het nemen van een monster wordt de pluimveemest verbrand in een wervelbedoven. Een wervelbedoven bestaat uit een laag fijn zand, waardoor een grote hoeveelheid hete lucht wordt geblazen. De temperatuur van het zandbed is 765°C. Dit maakt dat het zand zich gaat gedragen als een vloeistof, een fluïdum. De pluimveemest die hierin terechtkomt, verbrandt onmiddellijk. De rookgassen die hierbij vrijkomen worden naverbrand in een naverbrandingskamer. Hier loopt de temperatuur op tot zo’n 1000°C.

In de stoomketel wordt water verwarmd tot stoom, dat na oververhitting wordt gebruikt om de turbine aan te drijven. As zakt door het ovenbed in een silo. Lichte as (vliegas) wordt als stof meegevoerd met de afgekoelde rookgassen. Bij de rookgasreiniging, verderop in het proces, wordt die vliegas eruit gehaald.

Stoom, met een druk van 65 bar en een temperatuur van 478°C, die is opgewekt in de stoomketel gaat naar de turbine. Daar brengt het schoepen in beweging. Het schoepenrad is gekoppeld aan een generator die stroom (elektriciteit) opwekt. Daarna komt de stoom in de condensor, waar het wordt gekoeld met koelwater afkomstig uit de koeltoren. Afgekoeld en gecondenseerd stoom gaat als water terug naar de ketel.

Naast warmte komen bij de verbranding in de oven rookgassen vrij. Deze rookgassen worden in vier stappen (Elektrostatisch filter, Turbosorp, Doekenfilters en een DeNOx-filter) intensief gereinigd voordat ze de schoorsteen verlaten.

Alle as uit de opslagsilo’s wordt verzameld. Het mengsel is rijk aan mineralen en is daardoor geschikt om te gebruiken als bodemverbeteraar. De assen bevatten de mineralen fosfor en kalium en worden ingezet als (basis) voor meststof in onder andere België en Frankrijk.

Status

In bedrijf sinds 16 september 2008

Facts and figures (2014)

Verwerkingscapaciteit pluimveemest 444.000 ton p/j
Bruto opbrengst (elektriciteit) 285.000 MWh
Netto opbrengst (elektriciteit) 243.000 MWh = 70.000 huishoudens
Hoeveelheid as 60.000 ton p/j
P­­2O5 7-8 miljoen KG

Investeringen

€150 miljoen

Meer informatie

BMC Moerdijk
Middenweg 36a
4782 PM Moerdijk
Nederland

T +31 168-331433 | F +31 168-331439 | E info@bmcmoerdijk.nl
www.bmcmoerdijk.nl

Leden