Groene stroom en nutriënten uit pluimveemest

Groene stroom en nutriënten uit pluimveemest

BMC Moerdijk verwerkt pluimveemest tot groene elektriciteit en nutriëntrijke assen

groene stroom en nutriënten uit pluimveemest

BMC Moerdijk verwerkt pluimveemest, produceert hiermee duurzame energie en hergebruikt de waardevolle nutriënten. Zo leveren zij een bijdrage aan de energietransitie en een reductie van de CO2-uitstoot. BMC Moerdijk verduurzaamt de pluimveesector en draagt bij aan circulaire landbouw. Jaarlijks verwerkt BMC Moerdijk 420.000 ton pluimveemest tot groene stroom. De vierhonderd leverende pluimveehouders produceren de energie die zij zelf verbruiken, plus het energieverbruik voor 45.000 huishoudens. Na de thermische conversie van pluimveemest blijft er een hoogwaardige meststof over. Deze milieuvriendelijke meststof bevat onder meer fosfaat en kalium en wordt gebruikt in diverse Europese landen. Zo dragen we bij aan een duurzaam nutriëntenbeheer.

Technologie

Na een visuele inspectie en het nemen van een monster wordt de pluimveemest verbrand in een wervelbedoven. Een wervelbedoven bestaat uit een laag fijn zand, waardoor een grote hoeveelheid hete lucht wordt geblazen. De temperatuur van het zandbed is 750°C. Dit maakt dat het zand zich gaat gedragen als een vloeistof, een fluïdum. De pluimveemest die hierin terechtkomt, verbrandt onmiddellijk. De rookgassen die hierbij vrijkomen worden naverbrand in een naverbrandingskamer. Hier loopt de temperatuur op tot zo’n 1000°C.

In de stoomketel wordt water verwarmd tot stoom, dat na oververhitting wordt gebruikt om de turbine aan te drijven. As zakt door het ovenbed in een silo. Lichte as (vliegas) wordt als stof meegevoerd met de afgekoelde rookgassen. Bij de rookgasreiniging, verderop in het proces, wordt die vliegas eruit gehaald.

Stoom, met een druk van 65 bar en een temperatuur van 482°C, die is opgewekt in de stoomketel gaat naar de turbine. Daar brengt het schoepen in beweging. Het schoepenrad is gekoppeld aan een generator die stroom (elektriciteit) opwekt. Daarna komt de stoom in de condensor, waar het wordt gekoeld met koelwater afkomstig uit de koeltoren. Afgekoeld en gecondenseerd stoom gaat als water terug naar de ketel.

Naast warmte komen bij de verbranding in de oven rookgassen vrij. Deze rookgassen worden in vier stappen (Elektrostatisch filter, Turbosorp, Doekenfilters en een DeNOx-filter) intensief gereinigd voordat ze de schoorsteen verlaten.

Alle as uit de opslagsilo’s wordt verzameld. Het mengsel is rijk aan mineralen en is daardoor geschikt om te gebruiken als bodemverbeteraar. De assen bevatten onder meer fosfor en kalium en worden ingezet als (basis voor) meststof in diverse Europese landen.

Status

In bedrijf sinds 16 september 2008

Project partner(s)

PZEM Enerby BV, NCB Participaties, Coöperatie DEP

Facts and figures (gemiddeld)

Verwerkingscapaciteit pluimveemest 420.000 ton p/j
Bruto opbrengst (elektriciteit) 290.000 MWh
Netto opbrengst (elektriciteit) 251.000 MWh
Hoeveelheid as 56.000 ton p/j
P­­2O5 6,5 miljoen KG

Investeringen

€150 miljoen

Meer informatie

BMC Moerdijk
Middenweg 36a
4782 PM Moerdijk
Nederland

T +31 168-331433 | E info@bmcmoerdijk.nl
www.bmcmoerdijk.nl

Leden