Van dierlijke mest naar kunstmest en schoon water

Van dierlijke mest naar kunstmest en schoon water

Nijhuis Industries zet met GENIAAL ruwe mest of digestaat om in biobased fosfaat, stikstof en kalium meststof en schoon water.

GENIAAL gaat uit van het produceren van waardevolle biobased meststoffen uit ruwe mest en digestaat en zal hierdoor in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen van het mest- en fosfaatoverschot in Nederland als een kosteneffectieve, innovatieve en duurzame oplossing. De oplossing is bekroond met de Jan Terlouw Innovatieprijs in oktober 2016.

Langdurig proefonderzoek heeft aangetoond dat GENIAAL een betrouwbare oplossing is en bij een schaal van 50.000 tot 100.000 ton mest per jaar een verwerkingsprijs geeft welke beduidend lager is dan de huidige mestverwerkingsprijzen in Nederland. Momenteel wordt door Nijhuis in samenwerking met Groot Zevert vergisting uit Beltrum de eerste grootschalige GENIAAL installatie gebouwd voor 100.000 ton mest (mest van circa 60-80 boerenbedrijven).

 

Technologie

Met behulp van GENIAAL wordt mest of digestaat na mestvergisting door middel van een decanter technologie gescheiden in een dikke en een dunne fractie zonder gebruik te maken van een polymeer, waarmee Nijhuis inspeelt op de nieuwe wetgeving die gebruik van polymeer met ingang van 1 januari 2017 in Duitsland verbied. De dunne fractie wordt vervolgens door middel van flotatie techniek, waar Nijhuis wereldmarktleider mee is, verder opgewerkt waarbij het merendeel van de zwevende stoffen uit de dunne fractie wordt verwijderd.

Hierna is effectieve behandeling door middel van een Nijhuis ammonia stripper mogelijk waarmee een pure stikstof kunstmest wordt geproduceerd. Deze techniek is daarnaast al full-scale gerealiseerd bij een kalkoenverwerker in Engeland en getest bij Groot Zevert Vergisting.

Vervolgens wordt met een innovatieve membraanfiltratie installatie de vloeistof omgezet in geconcentreerde organische kalium meststof  en schoon water. Het water mag rechtstreeks worden geloosd op het oppervlakte water of eventueel worden gebruikt tegen verdroging of als proceswater in de industrie.

 

Facts and figures

Tussen de 60% en 80% van het totale volume van het ruwe mest of digestaat kan direct worden geloosd als schoon water op het oppervlakte water wat veel hoger is dan vergelijkbare systemen. Dit komt omdat de producten die worden gemaakt veel geconcentreerder zijn (8-15 % stikstof in plaats van 1-2% stikstof in de stikstofmeststof en 10 % kalium in plaats van 1-2 % kalium in de kaliummeststof). De geproduceerde stikstofmeststof bevat helemaal geen water. Op deze manier kan er veel meer loosbaar schoon water worden geproduceerd.

 

Status

Projectfase: engineering

 

Relevante Links

www.nijhuisindustries.com

https://twitter.com/nijhuisind

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/doetinchem/nijhuis-bouwt-grondstoffenfabriek-bij-groot-zevert-in-beltrum-1.6396031

http://www.kiemt.nl/nijhuis-water-technology-winnaar-jan-terlouw-innovatieprijs-2016/

Leden