Fosfaat uit afvalwater van aardappels en huishoudens

Fosfaat uit afvalwater van aardappels en huishoudens

Hoogwaardige meststof Vitalphos uit afvalwater van Aviko aardappelfabriek en huishoudelijk afvalwater Olburgen

Waterstromen BV, Waterschap Rijn en IJssel en Aviko winnen al sinds 2006 succesvol fosfaat terug uit afvalwater. Uit stedelijk- en bedrijfsafvalwater wordt jaarlijks 1000 ton van de hoogwaardige meststof Vitalphos (struviet) geproduceerd.


TECHNOLOGIE

Naast de zuiveringsinrichting van Waterschap Rijn en IJssel in Olburgen, is een aparte en speciale behandeling gesitueerd voor industrieel afvalwater dat afkomstig is van aardappelbedrijf Aviko (onderdeel van Royal Cosun). Tussen beide zuiveringen bestaat een koppeling, zodat het rejectiewater uit de rioolwaterzuiveringsinrichting ook duurzaam wordt behandeld.

Het industrieel afvalwater wordt eerst behandeld in UASB-reactoren voor de productie van ruim 3 miljoen m3 biogas per jaar. Vervolgens wordt het UASB reactor effluent gecombineerd met het rejectiewater en behandeld in een struvietreactor met PHOSPAQ technologie, waarbij het fosfaat, tezamen met een klein deel van het stikstof, als struviet wordt gebonden. Het restant van de stikstof wordt vervolgens tot 90% op energiezuinige wijze verwijderd met een 1 traps Anammox systeem. De laatste procenten stikstof en fosfaat worden vervolgens door de naastgelegen communale rioolwaterzuivering tot 99% verwijderd.

Het teruggewonnen fosfaat wordt door ontwatering, thermische droging met laagwaardige restwarmte, specificatie en granulatie verpakt tot de hoogwaardige meststof Vitalphos.

STATUS

Sinds 2006: In bedrijf name van struvietproductie als halffabricaat voor de kunstmestindustrie
Sinds 2014: In bedrijf name van struviet-opwerkinstallatie van halffabricaat naar eindproduct.


FACTS AND FIGURES (2015)

1000 ton Vithalphos per jaar, waarvan 15% afkomstig van stedelijk afvalwater, PHOSPAQ technologie.


MEER INFORMATIE

Artikel Water Science & Technologie Abma, W.R., Driessen W., R. Haarhuis en Van Loosdrecht, M.C.M. (2010) Upgrading of sewage treatmentplant by sustainable and cost-effective separate treatment of industrial wastewater. Water Science & Technology, 61(7), p. 1715-1722.

Artikel 18th European Biosolids and Organic Resources Conference Remy, M., Driessen, W., Hendrickx, T. and R. Haarhuis (2013) Recovery of phosphorus by formation of struviet with the Phosphaq process. 18th European Biosolids and organic Resources Conference.

Duurzame fosfaatrecycling door Waterstromen in Olburg 


Waterschap Rijn en IJssel

PO Box 233
7000 AC Doetinchem
T +31 314 369369
www.waterstromen.nl | www.wrij.nl  | www.cosun.nl | www.grondstoffenfabriek.com 

Twitter: @WaterRijnIJssel | @grondstoffenfab

Leden