Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Als onderdeel van circulaire economie werkt I&W samen met LNV aan het sluiten van nutriënt kringlopen en recycling van nutriënten zoals fosfaat. Dat gebeurt in het kader van de Transitieagenda Biomassa en voedsel. I&W werktop dit terrein graag samen in netwerken met belangrijke stakeholders, zoals het Nutrient platform en het European Sustainable Phosphorus Platform. Het Ministerie helpt mee om recycling van nutriënten te stimuleren en belemmeringen waar dat op duurzame en veilige wijze kan weg te nemen.

Papers

Transitieagenda Biomassa en Voedsel

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

contact

Herman Walthaus

website

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Website

Succes-verhalen