Meststoffen Nederland

Meststoffen Nederland

Meststoffen Nederland verenigt zowel de fabrikanten, importeurs en distributeurs van meststoffen. We zijn daarmee in de keten breed en goed georganiseerd en vertegenwoordigen een omzet van meer dan 2 miljard euro, waarbij productie en distributie directe werkgelegenheid biedt aan ongeveer 2.000 personen en indirect aan zo’n 6.000 personen. Afgelopen 10 jaar investeerden producenten voor een miljard euro in nieuwe ‘hightech’ installaties.

Bijdrage aan duurzame en circulaire voedselvoorziening
De leden van Meststoffen Nederland willen bijdragen aan de omslag naar een meer duurzame en circulaire voedselvoorziening door zelf te investeren in:

  • Het adviseren over een gezonde bodem en de juiste toepassing van alle meststoffen (onbewerkt en bewerkt).
  • De ontwikkeling van minerale meststoffen met specifieke en variabele samenstelling om zo, in combinatie met organische bemesting, bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van precisielandbouw technieken.
  • Verdere verduurzaming van de productie van stikstof-, fosfaat- en andere meststoffen.

KunstMest 4.0 staat voor het gebruik van onbewerkte organische mest, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong ook organisch kan zijn. Centraal daarbij staat het doel om meer circulaire grondstoffen te gaan benutten en het advies om meststoffen volgens de 4 juistheden van KunstMest 4.0 toe te passen: De juiste middelen, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plek, op het juiste moment…

projecten

Kunstmest 4.0

papers

Bodem Organische stof

contact

Reinier Gerrits

website

Meststoffen Nederland Website