Twence

Twence

Twence produceert op duurzame en efficiënte wijze grondstoffen en energie uit afval en biomassa. Daarmee dragen we bij aan het besparen van fossiele brandstoffen en de reductie van CO2-uitstoot.
Ruim 95% van het aangeboden afval wordt omgezet in grondstoffen, bouwstoffen en energie. Met Twence werken we zo mee aan een duurzame toekomst.

Twence Website