Twence

Twence

Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert energie (elektriciteit, stoom voor de industrie en warm water voor de stadsverwarming) uit afval, biomassa en zon. Daarmee levert Twence een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik van grondstoffen, fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2. Twence wil in de branche voorop lopen en wil, zoveel mogelijk, de beschikbare energie en grondstoffen benutten. Zo draagt Twence, met een gesloten nutriëntenkringloop, bij aan het omvormen van de lineaire naar een circulaire economie.

Twence produceert compost uit GFT-afval, die wordt ingezet als bodemverbeteraar in de landbouw. Om de ontwikkeling van de kringlooplandbouw te ondersteunen is Twence aangesloten bij Mineral Valley Twente om met compost de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

Ook is Twence van plan een mestverwaardingsinstallatie te realiseren. Hiermee kan het mestoverschot in Twente opgelost worden. Deze installatie zet varkensmest om in groen gas, CO2 voor de glastuinbouw, schoon water, kalium-meststof, ammoniakwater en een fosfaatrijke organische meststof.

project

Mestverwaardingsinstallatie

contact

Wim de Jong

website

Twence Website

Succes-verhalen