Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Nutrient Platform in de schijnwerpers bij Platform Kringlooplandbouw

Het Platform kringlooplandbouw is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en sinds 2019 in de lucht als aanvulling op het Doe Mee-Loket. Het platform is bedoeld om te laten zien dat kringlooplandbouw in verschillende sectoren op verschillende manieren geïmplementeerd kan worden. Op de website van Platform Kringlooplandbouw worden huidige initiatieven uit de praktijk gedeeld om te inspireren en om toekomstige projecten aan te moedigen.

Naast akkerbouw, natuur en water, besteedt het Platform Kringlooplandbouw in een van hun thema’s aandacht aan innovatie. Het Nutrient Platform past binnen deze categorie en Renske Verhulst, secretaris van het Nutrient Platform, is daarom geïnterviewd over het ontstaan, de ontwikkeling, en het belang van het Nutrient Platform. Renske beschrijft de start door de zeven founding fathers met een focus op herwinning uit waterstromen en export van herwonnen meststoffen naar het buitenland, tot de huidige focus op het nationale niveau en de verbindende rol tussen onderzoek, projecten en belanghebbenden.

Geïnteresseerd in het hele interview, of wil je meer weten over Platform Kringlooplandbouw? Lees dan hier het interview en kijk daarna verder op de website.