Grote stap in fosfaatrecycling

Grote stap in fosfaatrecycling

dws-hvc-ecophos-phosphate-recovery-bombeeck-takhim-steensel-350px
HVC en SNB hebben een overeenkomst getekend met de Belgische firma EcoPhos voor het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas van de beide slibverbrandingsinstallaties in Dordrecht en Moerdijk. Daarmee hebben HVC en SNB voor hun aandeelhouders, de waterschappen, een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van de steeds schaarser wordende grondstof fosfaat.

Door deze nieuwe samenwerking, waarvoor het Ketenakkoord Fosfaatkringloop een belangrijke driver is geweest, kan nog meer fosfaat worden teruggewonnen dan op de rioolwaterzuivering van de waterschappen zelf mogelijk is. HVC en SNB samen verbranden ruim 50% van het Nederlandse zuiveringsslib in hun installaties en wekken hiermee ook energie op. Deze Nederlands-Belgische samenwerking is met de voorgenomen omzetting van 50 tot 60.000 ton vliegas per jaar wereldwijd verreweg de grootste stap die tot nu toe is genomen op het gebied van fosfaatrecycling.

Download hier het volledige persbericht.