Nutrient Platform versterkt samenwerking met Vlaanderen en Duitsland!

Nutrient Platform versterkt samenwerking met Vlaanderen en Duitsland!

Vrijdag 15 november 2013 is het Deutsche Phosphor-Plattform gelanceerd. Het platform zal naar Nederlandse analogie werken aan het sluiten van de nutrientenkringloop, met in het bijzonderP1000839 aandacht voor het nutrient fosfor, als essentiele grondstof voor de productie van landbouwgewassen.  Bedrijven, kennisinstellingen en overheid nemen hierin gezamenlijk het voortouw om duurzame innovaties in de recycling van fosfaat uit afval (mest, rioolslib en ander organisch afval) te bevorderen en een markt te creëren voor gerecycled fosfaat. 

De officiële ondertekening van het Deutsche Phosphor-Plattform vond plaats in de Beierse vertegenwoordiging in Berlijn. Staatsminister Marcel Huber van Beieren, Prof. Stefan Gäth en Prof. LorenzP1000818 Kaiser, beiden van het Fraunhofer Institut, waren de ondertekenaars. Eerder hadden Bundesminister Altmeier en alle milieuministers van de deelstaten het besluit hiertoe al genomen.

P1000838Het Nutrient Platform heeft maximaal gebruik gemaakt van dit moment door een Memorandum of Understanding (MoU) te ondertekenen met de fosfaat platforms van de drie buurlanden (Duitsland, Vlaanderen en Nederland). Wouter de Buck, secretaris van het Nederlandse Nutrient Platform, tekende namens Nederland: “De MoU is gericht op concrete samenwerking om grensoverschrijdende business cases voor fosfaatrecycling te realiseren.”

De ondertekening van dit document onderstreept de ambitie van de verschillende Nutrient Platformen om met verschillende actoren uit de keten de juiste condities te creëren voor economisch rendabele business cases rond nutriënt recycling. Om dit kracht bij te zetten ambiëren de drie platformen binnen twee jaar 3 succesvolle cross-nationale business cases te laten slagen.

Voor meer informatie over het Vlaams en Duitse nutrientenplatform:
Website Vlaams Nutrientenplatform
Website Deutsche Phosphor-Plattform

Ook kunt u contact opnemen met Wouter de Buck (secretaris Nederlands Nutrient Platform), w.debuck@nutrientplatform.org , 070 304 3758