Even voorstellen: Imke Haenen

Even voorstellen: Imke Haenen

Beste leden van het Nutrient Platform,

Inmiddels heeft het nieuws de meesten van u bereikt dat de rol van Arnoud Passenier, als ketenregisseur, na de Innovatie-estafette echt ophoudt zoals Arnoud zelf ook nogmaals heeft aangekondigd via een eerder nieuwsbericht.

Vanuit het ministerie van I&M heb ik het genoegen om me aan jullie voor te stellen als contactpersoon van I&M, en dus niet als ketenregisseur.

Ik ben werkzaam bij de directie Duurzaamheid en houd me bezig met het verduurzamen van productketens en daarnaast het verduurzamen van consumentengedrag.

Imke HaenenZo heb ik het afgelopen jaar met maar liefst 27 partijen uit de houtwereld hard gewerkt aan het tot stand komen van de Green Deal bevorderen duurzaam bosbeheer. Ik zie veel overeenkomsten tussen het ketenakkoord fosfaat en deze Green Deal; het groot aantal partijen, de grote, soms uiteenlopende belangen en de energie om samen de schouders onder verduurzaming te zetten.

Vanuit I&M zal ik als contactpersoon blijven bijdragen aan de verdere uitvoering van het ketenakkoord en het inzetten op het verduurzamen van de fosfaatketen.

Voor degenen die ik al heb ontmoet: Dank voor het warme welkom! Voor de anderen; hopelijk tot snel.

CONTACTGEGEVENS

Imke Haenen
T 070- 4566173
imke.haenen@minienm.nl
http://www.rijksoverheid.nl/greendeal