DG Chris Kuijpers bezoek ICL Fertilizers

DG Chris Kuijpers bezoek ICL Fertilizers

ICL Fertilizers is een kunstmestfabrikant in de Amsterdamse Haven. De oorspronkelijke fabriek stamt uit 1907.
Een enkele loods uit die tijd staat er nog steeds. ICL produceert vooral kunstmest, maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een producent van hoogwaardige fosfaat- en kaliumproducten. ICL is één van de ketenpartners in het Ketenakkoord Fosfaatkringloop. Doel is om in 2025 fosfaaterts uit de mijnen in de Negev als grondstof voor de kunstmestproductie voor 100% te hebben vervangen door gerecycled fosfaat uit mest, zuiveringsslib en ander organisch afval. Alle reden voor Directeur-Generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om er eens een kijkje te nemen. Vrijdag 8 februari bezocht hij samen met Arnoud Passenier, de ketenregisseur voor de uitvoering van het Ketenakkoord, het bedrijf. Zij werden ontvangen door Anthony Zanelli, managing director van ICL Europe.untitled

Het bedrijf gelooft dat als je niet streeft naar duurzame productie, er in Europa op termijn geen plaats meer is voor dit soort producenten. Dat is dan ook het belangrijkste motief voor ICL om te willen innoveren en over te schakelen op duurzame  – gerecyclede – grondstoffen. ICL is zeer te spreken over de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderzoekers en overheid, zowel landelijk in het Nutrient Platform, als ook op lokaal niveau met bedrijven als Cargill, Orgaworld, Waternet en de gemeente Amsterdam. Zanelli bemerkt een veranderende houding van overheden die meer gevoel krijgen voor innovatieve concepten om van afval grondstof te maken. Wetenschappelijke instellingen als Wetsus en Wageningen UR en ingenieursbureaus als Tauw denken ook meer vanuit de behoefte van de industrie. ICL overweegt lid te worden van Wetsus en men gaat onderzoeken of men een AIO deels wil financieren bij de TU Twente. Want met de eerste stromen gerecycled  fosfaat zijn we er nog niet. Het vergt procestechnisch nog een hele transitie voor het bedrijf om op grote schaal gerecycled fosfaat her te gebruiken. Chris Kuijpers is ook zeer overtuigd dat innovaties en groene groei vragen om een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en de overheid. De overheid kan een rol spelen als makelaar, als verbinder naast de traditionele rol als regelgever. Hij is blij te horen dat de ketenregisseur een nuttige rol speelt in het proces. Na een korte rondleiding neemt Chris afscheid van het bedrijf. Hij ziet met eigen ogen hoe een bedrijf door middel van kleine innovatieve ingrepen en goed onderhoud, installaties wel honderd jaar in bedrijf kan houden, kalium- en fosfaaterts wordt verwerkt tot kunstmestkorrels en hoe kunstmest uit fosfaatrijk as van Slibverwerking Noord-Brabant eruit ziet.