Nieuwsbrief Nutrient Platform – oktober 2013

Nieuwsbrief Nutrient Platform – oktober 2013

Grootnieuwsbrief header

Oktober 2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle leden van het Nutrient Platform en aan een ieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van het platform. 
Nieuws in deze nieuwsbrief is gerelateerd aan activiteiten van het Nutrient Platform en/of haar leden.

Meer informatie over het Nutrient Platform is te vinden via www.nutrientplatform.org of stuur een e-mail naarinfo@nutrientplatform.org. Volg ons ook op twitter @NutrientP.

Heeft u nieuws voor de website of de volgende nieuwsbrief?
Stuur uw bijdrage naar info@nutrientplatform.org. Voor meer informatie en/of vragen over het Nutrient Platform kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het platform, tel. 070 304 3700 of stuur een e-mail naar info@nutrientplatform.org.

Nutrient Platform Nieuws

1. Innovatie-Estafette nieuws

2. Korte film ‘The Dutch Approach’ online mét staatssecretaris Mansveld

3. Phosphorus Challenge app nu verkrijgbaar in de app store!

4. Nutrient Platform op Holland Business Pavilion tijdens de IWW

5. Nieuw lid:Nedmag stelt zich voor

6. Verder op de agenda

Nieuws van Nutrient Platform leden

7. Kees Langeveld op het podium bij de Innovatie-Estafette
8. Waternet presenteert Fos Vaatje

Overig Nieuws

9. Wijziging mestwet door Tweede Kamer 

10. Phosphates 2014 conferentie

11. Delen van de nieuwsbrief

NUTRIENT PLATFORM NIEUWS

1. Innovatie-Estafette nieuws
Op 12 November is het zo ver, de Innovatie-estafette 2013. Er zijn in een korte tijd overweldigend veel aanmeldingen geweest. Op social media, in nieuwsbrieven en op de website van de Innovatie-Estafette is het Ketenakkoord Fosfaatkringloop weer veelvuldig voorbij gekomen.
Het belooft een mooie dag te worden waarop de leden van het Nutrient Platform de successen van twee jaar Ketenakkoord gaan vieren. Op de beursvloer zullen we prominent te zien zijn, en daarnaast zal tijdens het plenaire deel Kees Langeveld van ICL Fertilizers Amsterdam door Minister Schulz-Verhaegen worden geïnterviewd over het Ketenakkoord en de meerwaarde die het heeft gecreëerd voor ICL. Een mooie mijlpaal van twee jaar Ketenakkoord, en een goed moment om stil te staan bij alles wat we gezamenlijk hebben bereikt en nog willen bereiken. 

Ben je erbij op deze dag?

Kom dan langs bij de Nutrient Platform stand om te zien wat er allemaal is bereikt na 2 jaar Ketenakkoord Fosfaatkringloop. We staan bij de Circular Economy, stand 9 en 10.

Tot dan!

Voor meer informatie over de Innovatie-estafette:
Neem een kijkje op www.innovatie-estafette.nl, of download de netwerk app. Met de gratis IE2013 Netwerkapp kunt u op uw smart phone of tablet nu al een oproep plaatsen, contact leggen en afspraken maken. Downloaden kan via de iTunes Store, Google Playstore of Blackberry World met eventcode IE2013. Voor, tijdens en na de Innovatie-estafette kunt u twitteren via @IE2013 en hashtag #IE2013, en natuurlijk ook met de twitter van het Nutrient Platform via @NutrientP.


2. Korte film ‘The Dutch Approach’ mét staatssecretaris Mansveld
Als kers op de taart van het internationale media project is nu ook de laatste korte film verschenen. Hierin wordt de Nederlandse aanpak van de phosphorus challenge uitgelegd, en de film bevat niema nd minder dan Staatssecretaris Wilma Mansveld vol lovende woorden over de gezamenlijke inspanningen van ons netwerk. Bekijk de film meteen, en deel met zoveel mogelijk relaties en geïnteresseerden als mogelijk en/of plaats de film op uw website of facebook pagina: http://youtu.be/4Px6LYp-I0U 

3. Phosphorus Challenge app nu verkrijgbaar in de app store!
Download nu de eerste Phosphorus Challenge app voor de iPad in de iTunes store. De app is een initiatief van het Nutrient Platform en maakt deel uit van een internationale media campagne om de bewustwording rond de fosfaatproblematiek te vergroten. De korte film ‘The Dutch Approach’ is ook te zien in de app, tezamen met alle projecten die de Nutrient Platform leden de afgelopen twee jaar hebben geïnitieerd en nog veel meer informatie. Download d e app nu gratis en deel met zoveel mogelijk relaties en geïnteresseerden als mogelijk! Voor degenen zonder iPad, of als u liever een laptop gebruikt, is er ook een alternatieve versie in de maak. Naar verwachting is de deze binnenkort te downloaden op www.nutrientplatform.org.

4. Nutrient Platform op Holland Business Pavilion tijdens de IWW
In de nieuwsbrief van augustus kwam het al aan bod: de International Water Week (IWW) van 4-8 november. Onderdeel van de IWW is de Aquatech exhibition van 5-8 november. Aquatech is het meest toonaangevende vakevenement ter wereld op het gebied van proces-, drink- en afvalwatertechnologie. Ook het Nutrient Platform is hier vertegenwoordigd, op het Holland Business Pavilion in hal 7. Meer dan 21,500 bezoekers worden verwacht, waaronder 40 (!) internationale high level deleg aties. Naast de Aquatech zijn er ook seminars, conferenties, trainingen en excursies georganiseerd, hieronder de enkele interessante sessies door het Nutrient Platform geselecteerd:

• SESSION: Industry perspectives on total water cycle management, 5 november
• WORK SHOP: Sanitation for All, the Drive to 2015 Making Sustainable Business out of Sanitation, 5 november
• SESSION: Water – energy – raw materials nexus: challenges and opportunities for industry, 6 november
• WORK SHOP: Resource recovery from the waste water cycle – make it happen globally, 6 november

Voor meer informatie en gratis aanmelding voor de Aquatech, klik hier. 
Ook geïnteresseerd in het bijwonen van een sessie en/of het volgen van een workshop? Registreer je hier.

5. Nieuw lid: Nedmag stelt zich voor
Vanuit Nedmags “Missi e en Visie” en in het kader van “Verantwoord ondernemen” kan worden gesteld dat Nedmag vanzelfsprekend  zich betrokken voelt voor het sluiten van een maatschappelijk relevante kwestie als het sluiten van de fosfaatkringloop. Nedmag is zich bewust dat middels het Struviet procedé, Magnesium “elementair” is. Het feit dat struviet als kunstmest weer onderdeel uitmaakt van de voedselkringloop betekend dat Nedmag een milieuvriendelijke oplossing kan bieden. Struviet als kunstmest moet immers zo gering mogelijk beladen worden met verontreinigingen (zware metalen) vanuit haar grondstoffen en aan dat criterium kan Nedmag, voor het magnesium deel, ruimschoots voldoen. Leverings- en kwaliteitszekerheid zijn andere kernbegrippen die bij Nedmag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Nedmag heeft daarnaast een uitgebreid netwerk met veel kennis opgebouwd met betrekking tot Struviet gerelateerde zaken en stelt deze dan ook graag ter beschikking aan de fosfaatrecycling markt. Voor meer informatie, neem contact op met: of kijk op de website:www.nedmag.nl 


6. Verder op de agenda

Noteert u deze data in uw agenda?
• 4-7 november, Amsterdam RAI – International Water Week
• 7 november, Nijkerk – Seminar Mestverwerking, compost en groene biomassa
• 12 november, Amsterdam RAI – Innovatie Est afette
• 3 december, Londen – END-O-SLUDG Conference
• 5 en 6 december, Brussel – Manu Resource
• 11 december, Brussel – END-O-SLUDGE Conference
• 23 – 25 maart, Parijs – Phosphates 2014 conference 
• 3 en 4 maart 2015, Berlijn – 2nd European Phosphorus Conference

NIEUWS VAN NUTRIENT PLATFORM LEDEN

7. Kees Langeveld op het podium bij de Innovatie-Estafette
De Innovatie-Estafette wordt 12 november om 9.45 plenair geopend door niemand minder dan minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Naast de minister staat ook Kees Langeveld van ICL Fertilizers en prominent lid van het Nutrient Platform op het podium om zijn visie te geven op de maatschappelijke uitdagingen en innovatieve oplossingen voor ICL fertilizers en hoe het Fosfaat Ketenakkoord daaraan heeft bijgedragen. 

De plenaire opening is van 9.45 – 11.00 in het Elicium van RAI Amsterdam. Aansluitend wordt de beursvloer om 11.00 geopend, waarna u allen welkom bent bij stand 9 en 10 op de Circular Economy voor meer informatie over hoe bijvoorbeeld de uitvoering van het Ketenakkoord is ve rlopen of voor het halen van een zakje groene kunstmest! 

8. Amsterdam krijgt eigen fosfaatfabriek
Afgelopen maand is bij Waternet, op de rioolwaterzuivering Amsterdam West, gestart met de bouw van een struvietreactor, genaamd het Fos Vaatje. Het plaatsen van de reactor heeft tot veel positieve media aandacht geleid, wat een mooie opsteker is voor de ontwikkelingen van fosfaatterugwinning uit afvalwater, en in het specifiek voor de Nederlandse waterschappen. 

De verwachting is dat er 1.000 ton struviet per jaar geproduceerd gaat worden, goed voor de bemesting van 10.000 voetbalvelden, en levert een jaarlijkse kostenbesparing van €400.000 euro op. Voor het einde van dit jaar zal de nieuwe fabriek draaien. Lees verder op de website van het Nutrient Pla tform

OVERIG NIEUWS9. Wijziging mestwet door Tweede Kamer
Per 1 januari 2014 zal, naar alle waarschijnlijkheid, de nieuwe mestwet zijn intrede doen. Het wetsvoorstel voor verplichte mestverwerking is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat alleen de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan om vanaf 2014 de verplichte mestverwerking zijn intrede te laten doen. Deze verplichting betekent dat veehouderijbedrijven verplicht zijn om een deel van hun mestoverschot te verwerken, en moet zo een einde maken aan het mestoverschot in Nederland. Door dierlijke mest om te zetten in een waardevol product, geeft het nieuwe mestbeleid een positieve stimulans om een evenwichtige mineralenbalans te realiseren, noodzakelijk om aan de Europese nitraatrichtlijn te voldoen. voor meer informatie over de nieuwe mestwet, klik hier.


10. Phosphates 2014 conferentie
Van 23 tot en met 25 maart 2014 vindt de 7e Phosphates conferentie plaats in Parijs. De Phosphates conferentie brengt toonaangevende experts en beleidsmakers uit kunstmest-, fosfaat- en voederindustrie bij elkaar en biedt producenten, handelaren, consumenten en technologie aanbieders een ontmoetingsplaats om te netwerken, het opzetten van nieuwe contacten en matchmaking. 

Kijk op de website voor meer informatie of download de brochure.

11. Delen van nieuwsbrief
Er zijn binnen uw netwerk ongetwijfeld veel mensen die ook geïnteresseerd zijn in de innovaties en ontwikkelingen in de fosfaatproblematiek en dus in het Nutrient Platform. Maar zij zijn wellicht nog niet bekend met onze nieuwsbrief. Daarom een vriendelijk verzoek: stuur deze nieuwsbrief naar hen door! Zij kunnen zich dan aanmelden voor de nieuwsbrief via info@nutrientplatform.org.