Groen fosfaat uit varkensmest

DLV Advies, Memon en varkenshouder Bert van Rijnen werken samen aan de ontwikkeling van groen fosfaat uit varkensmest.  De term ‘groen fosfaat’ wordt gebruikt als naam voor meststoffen (in grondgebonden landbouw) waarbij organisch fosfaat uit dierlijke mest het fossiel fosfaat vervangt.

De mestkorrel wordt uit varkensmest gemaakt omdat het een hoog fosfaatgehalte heeft. De mest wordt vergist en tot een pellet geperst. Het doel is om de mestkorrel in te zetten in de maïsteelt.

In april zal een eerste proefveld worden aangelegd met maïs zodat het groene fosfaat in het echt getest kan worden. De huidige standaard bemesting zal dan ook vergeleken worden met het gebruik van groen fosfaat als meststof.  Aan de hand van de testen zal daarna gekeken worden of de samenstelling nog verandert moet worden. Lees hier het hele artikel en bekijk de video!