Succesvolle ledenbijeenkomst in Groenlo met focus op mest, nutriënten & klimaat

Succesvolle ledenbijeenkomst in Groenlo met focus op mest, nutriënten & klimaat

Op 25 februari vond de eerste ledenbijeenkomst van 2016 plaats, die zeer succesvol is verlopen! De middag begon met een rondleiding bij de Groene Mineralen Centrale van Groot-Zevert in Beltrum. Hier wordt varkensmest op een integrale manier verwerkt tot een reeks vermarktbare producten: calciumfosfaat, ammoniumsulfaat, biogas, organische stof en een rest van loosbaar water. Dit is een goed en uniek voorbeeld van mestverwerking waarin mest wordt beschouwd als bron van waardevolle grondstoffen in plaats van als probleem. De familie Groot-Zevert werkt hierin nauw samen met Wageningen Universiteit en Nijhuis Industries.

De rest van de ledenbijeenkomst vond plaats in Groenlo, waar de integrale aanpak van nutriënten, bodem en klimaat centraal stond. Eise Spijker van het Joint Implementation Network on Climate and Sustainability lichtte in een diepgaande presentatie toe wat de economische en maatschappelijke waarde is van duurzame mestverwerking. Zijn betoog richtte zich op het feit dat het huidige beleidsraamwerk is verkokerd in losstaande doelstellingen voor bodem, lucht, klimaat en energie. Voor duurzame mestverwerking, en voor de totstandkoming van een circulaire economie in het algemeen, is het echter cruciaal dat projecten en initiatieven integraal worden benaderd. Op die manier kan duurzame mestverwerking namelijk niet alleen worden gewaardeerd op energie, maar ook op klimaat (CO2-equivalenten en voorkomen ammoniak emissies) en het effectief hergebruik van fosfaat, stikstof, kalium, micronutriënten en organische stof.

Vervolgens lichtte Maria Brigla van mestverwerkingsbedrijf MV Sterksel, vers lid van het Nutrient Platform, toe welke insteek haar bedrijf heeft op het gebied mestverwerking. De installatie van MV Sterksel is op dit moment in opbouw en zal naar verwachting nog dit jaar openen.

In de tweede helft van de ledenbijeenkomst gingen de leden in kleine groepen aan de slag met het ontrafelen van producten die in de supermarkt liggen, om te bekijken welke nutriënten er precies in zitten en hoe die eventueel te vervangen zijn door gerecyclede nutriënten. Ten slotte was er een speed-date sessie om elkaars nutriënten-ambities voor de komende jaren te leren kennen, en werd er tevreden teruggekeken op de middag met een welverdiende borrel.