Dijksma: Nederland koploper in fosfaat terugwinning uit afvalwater

Sharon Dijksma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, meldt tijdens de Europese bijeenkomst over circulaire economie op 25 januari jl. dat Nederland internationaal als koploper wordt gezien op het gebied van circulaire economie. Ook gaf Dijksma aan dat er veel kansen in Europa liggen voor een duurzame economie.

Het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater is een goed voorbeeld hiervoor, maar ook benadrukt Dijksma de productie van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als mogelijkheid om kringlopen te sluiten. De afvalstof titel moet van deze producten af, aldus Dijksma, met de titel grondstoffen is er meer mogelijk. Grensoverschrijdende samenwerking is hierbij onmisbaar. Dijksma geeft aan zich te gaan inzetten om de belemmeringen waar organisaties tegen aan lopen weg te nemen. Lees hier het volledige artikel.