TAUW-Verkenningen over beleid circulaire economie naar Tweede Kamer

TAUW heeft samen met Rebel en MJA advies twee verkenningen uitgevoerd als vervolg op het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen: de Verkenning Instrumenten afval of product en de Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie. Op 1 maart 2020 heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven de kamerbrief met beide verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verkenningen Taskforce Herijking Afvalstoffen

Onder leiding van Winnie Sorgdrager heeft de Taskforce Herijking Afvalstoffen een advies uitgebracht over de belemmeringen die overheden en bedrijven ervaren op weg naar een circulaire economie. Dit adviesrapport met oplossingsrichtingen is in oktober 2019 gepubliceerd.

De twee verkenningen van TAUW, Rebel en MJA advies gaan verder in op twee praktische vragen uit dit adviesrapport. Wanneer is iets afvalstof of product? en Hoe zit het met de ruimte om te experimenteren voor de transitie naar een meer circulaire economie? In haar beleidsreactie op beide verkenningen laat Van Veldhoven weten dat ze een groot deel van onze adviezen zal overnemen.

Verkenning instrumenten afval of product
De Verkenning instrumenten afval of product adviseert de Rijksoverheid over de complexe wetgeving en het beleid rondom afvalstof of niet-afvalstof. Of iets een afvalstof is of niet heeft verregaande consequenties voor bedrijven – met name als het gaat om verplichtingen rondom vergunningen – maar er in veel gevallen is hier nog onduidelijkheid over.

De Rijksoverheid beschikt over verschillende instrumenten die helderheid geven of de juridische status van een materiaal afvalstof of niet-afvalstof is. TAUW, Rebel en MJA advies hebben een voorstel gedaan voor een afwegingskader dat de Rijksoverheid moet helpen bij het prioriteren en bundelen van de vele vragen die gesteld zijn over die onduidelijke status. Dit afwegingskader reikt ook meteen het juiste instrument aan om helder te krijgen of een materiaal een afvalstof is of niet.

In haar kamerbrief schrijft de minister dat zij onze aanbeveling om meer generieke instrumenten in te zetten over neemt. Voor het nutriëntenplatform is het van belang om te weten dat zij van plan is een minsteriele regeling op te stellen die criteria geeft wanneer struviet geen afvalstof meer is maar in de einde-afvalfase komt. Ook laat zij een handreiking opstellen voor het gebruik van organische reststormen als diervoeding.

Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie
Bedrijven en decentrale overheden willen meer mogelijkheden om experimenten uit te voeren die bijdragen aan een meer circulaire economie. De Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie geeft inzicht in de ruimte die hiervoor is en beschrijft de belemmeringen waar men (vanuit de huidige wetgeving) tegenaan loopt. In ons rapport reiken we oplossingen aan zodat hier meer ruimte aan gegeven kan worden. Voor dit onderzoek zijn verschillende partijen geïnterviewd die casussen hadden die interessant zijn voor leden van het nutriëntenplatform.

Een belangrijke belemmering is dat betrokken partijen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot het doen van experimenten. Hiervoor komt de minister met een handreiking. Ook zal ze volgens onze aanbevelingen kijken naar het verruimen van experimenteerruimte, en naar de mogelijkheid om na een geslaagd experiment de experimentele bedrijfsvoering sneller te kunnen gebruiken in de reguliere bedrijfsvoering.

Contactpersoon:

Jurgen Ooms – Adviseur Circulaire Economie & Duurzaamheid bij Tauw