Dikke MIK bij het Nutrient Platform – 3-jarig micronutriënten project gestart

Dikke MIK bij het Nutrient Platform – 3-jarig micronutriënten project gestart

Eind 2020 is het projectvoorstel Micronutriënten in de kringloop (MIK) goedgekeurd binnen de topsectoren call Landbouw-Water-Voedsel. Op 13 januari dit jaar was de projectstartbijeenkomst van dit drie-jarige onderzoek. De basis van dit onderzoek begon in maart 2020 bij de eerste bijeenkomst van de Nutrient Platform werkgroep ‘Projectontwikkeling’.

Het doel van het onderzoek is om een basis te leggen voor het sluiten van de kringloop van essentiële micronutriënten in de gehele voedselketen (=agro-food-waste systeem). De intentie is om de balans (concentraties en vrachten) van micronutriënten aan de ‘achterkant’ (reststromen zoals zuiveringsslib, GFT, dierlijke mest, drinkwaterslib, restromen uit de feed- en foodindustrie) in kaart brengen, en inzicht krijgen in de herkomst en huidige bestemming ervan. De focus ligt op 6-8 micronutriënten die door de projectpartners als meest relevant zijn genoemd, zoals Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Boor (B), Magnesium (Mg), IJzer (Fe), Koper (Cu) en Zink (Zn). Het resultaat van dit project moet een set van werkwijzen (combinatie van management en technologie) zijn waarmee kansrijke reststromen met verwaardingspotentieel voor de keten worden benut door de ontwikkeling van innovatieve interventies voor recycling van micronutriënten.

 Het project bestaat uit vier werkpakketten: de inventarisatie van reststromen en drie casussen: mangaan uit drinkwaterslib, bietenindustrie en de afvalwaterketen. In elk van de werkpakketten zal aandacht zijn voor de vier dwarsdoorsnijdende thema’s: juridische aspecten, balans micronutriënten, beschikbaarheid voor dier en plant en effect op het systeemniveau.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de leden KWR en Wageningen Universiteit.

Het gehele consortium bestaat uit 22 partijen, waaronder Nutrient Platform-leden Aquaminerals, LeAF, ICL, Cosun Beet Company, Avebe, EFGF, Waterschap Vallei en Veluwe en daarnaast de volgende partijen: Eurofins, Agrifirm, Van Iperen, Semilla Sanitation Hub, Brabant Water, Vitens en WLN, de Vereniging Afvalbedrijven en BVOR. Het secretariaat zal ondersteunen in de disseminatie van resultaten.

Meer weten over dit project? Neem contact op met het secretariaat en/of meld je aan voor de algemene Nutrient Platform nieuwsbrief via het invulformulier onder aan de website.

Kijk op op de website van de KIA-landbouw water voedsel voor andere goedgekeurde projecten binnen de missie kringlooplandbouw, waaronder BioVALOR en verbetering stikstofkringloop.