Data ledenbijeenkomsten Nutrient Platform

Als platform streven we ernaar om kennis te delen, synergieën te creëren en samen te werken aan een duurzame toekomst. Om dit te bereiken, organiseren we regelmatig bijeenkomsten waar we ideeën kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.

Tijdens de laatste Stuurgroep vergadering zijn de data vastgesteld voor de ledenbijeenkomsten van het Nutrient Platform in 2024:

  • 28 mei 2024: Boerderij van de Toekomst
  • 8 oktober: locatie wordt later bekend gemaakt

Noteer de data alvast in uw agenda! Aanmelden voor de ledenbijeenkomsten kan via mail naar info@nutrientplatform.org. In een later stadium zal een aparte uitnodiging worden verstuurd.

Om de ledenbijeenkomsten mogelijk te maken, hebben we uw hulp nodig. We roepen alle leden vriendelijk op om hun locatie open te stellen voor onze bijeenkomsten. Of het nu gaat om vergaderzalen, laboratoria of productiefaciliteiten, we hopen op uw gastvrijheid te mogen rekenen voor vruchtbare en inspirerende bijeenkomsten. Stuur een mail voor meer informatie.