5th European Sustainable Phosphorous Conference (ESPC5)

Het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) organiseert samen met het BETA technologisch Centrum de ESPC5. Deze conferentie vindt plaats van 8-10 oktober 2024 in Lleida, Spanje, en richt zich dit jaar op de unieke uitdagingen en kansen die de mediterrane context biedt.

Het congres biedt experts en belanghebbenden een platform om samen te werken, inzichten te delen en de toekomst van duurzaam fosforbeheer in de mediterrane context vorm te geven.

Door de vier kernpunten aan te pakken – biologische landbouw, hergebruik van water, eutrofiëring en budgettering van water en energietransitie – wil de conferentie positieve verandering teweegbrengen en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de regio en daarbuiten.

De ervaringen uit de particuliere sector en het nieuwste onderzoek over dit onderwerp zullen worden aangevuld met bezoeken ter plaatse aan pilots voor bio raffinaderijen in de regio.

De Call for Abstracts is geopend, deadline voor het indienen van een aanvraag voor presentatie of poster is 30 mei 2024.

Lees meer informatie over het programma en voorwaarden.