Het uur P: In gesprek met tweede kamerleden

Nut en noodzaak van fosfaatrecycling is met de succesvolle uitvoering van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en de Energie en Grondstoffenfabriek goed zichtbaar geworden in Nederland en de rest van Europa. Er moet echter nog veel gebeuren om de transitie richting duurzaam fosfaatgebruik verder te brengen en het is een grote uitdaging om fosfaat op de agenda te houden.

Het Nutrient Platform en de Energie en Grondstoffenfabriek organiseren daarom op woensdag 16 december een gesprek met Tweede Kamerleden. Het doel is ze bij te praten en punten mee te geven voor het Algemeen Overleg dat donderdag 17 december wordt gehouden in de Tweede Kamer. Dit is een mooi moment om met elkaar aandacht te vragen voor fosfaatrecycling, successen te delen en acties te agenderen.

Programma
14.00 – 15.00 uur: Gesprek Tweede Kamerleden in de Tweede Kamer
15.30 – 18.00 uur: Terugkoppeling en netwerkborrel in Nieuwspoort

Het gesprek in de Tweede Kamer is te volgen via de openbare tribune. Zeven kamerleden hebben aangegeven bij het gesprek aanwezig te zijn, een zeer hoge opkomst. Na de Tweede Kamer gaan we met elkaar door naar Nieuwspoort om na te praten en te netwerken.

U bent van harte uitgenodigd deze middag in het Haagse bij te wonen.

Aanmelden kan via info@nutrientplatform.org.

We zien u graag woensdag 16 december!
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wouter de Buck                             Charlotte van Erp Taalman Kip
Nutrient Platform                            Energie en Grondstoffenfabriek