Het Uur P: Politiek erkent belang fosfaatrecycling

Het Uur P: Politiek erkent belang fosfaatrecycling

Op 17 december vond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over de circulaire economie. Aangezien fosfaat op de agenda van dit overleg stond heeft het Nutrient Platform de dag ervoor een voorbereidend gesprek georganiseerd met geïnteresseerde Tweede Kamerleden over ‘Fosfaat en de circulaire economie’, met als doel ze goed geïnformeerd het overleg in te sturen.

20151216 141532

Aan het gesprek namen naast Martin Wilschut, Oscar Schoumans, Hein Pieper en Wouter de Buck 5 Tweede Kamerleden deel van VVD, SP, CDA en PvDA. De hoofdboodschap van het Nutrient Platform was dat er de afgelopen jaren met alle ketenpartijen veel is bereikt, maar dat we nog maar aan het begin staan van de transitie richting duurzaam nutriëntengebruik. Daarom is er uitgelegd wat er van de politiek nodig is om de transitie te versnellen. Het NP advies: neem fosfaat als gidsstof voor de circulaire economie, laat de kwaliteit van gerecyclede producten leidend zijn i.t.t. de oorsprong en creëer een stimuleringsregeling voor duurzame grondstoffen. Het volledige verhaal is hier te vinden.

Naar het verhaal werd goed geluisterd, en er werd zelfs (hoe ongebruikelijk ook) opgeroepen om een paar voorstellen voor moties te mailen zodat de Tweede Kamerleden deze mogelijk konden inbrengen op het algemeen overleg de dag erna. Die kans is natuurlijk gegrepen, en de volgende dag stond fosfaat inderdaad vrij centraal op de agenda van de politici. Er werd gerefereerd aan de ‘fosfaatbrigade’ die op bezoek was geweest, door staatssecretaris Dijksma werd het Nutrient Platform genoemd als samenwerkingspartner op het gebied van nutriëntenrecycling en als kers op de taart zijn er vier relevante moties ingebracht. De moties zijn hier te vinden. Moties 3 & 4 zijn aangenomen en moties 1 & 2  zijn aangehouden, waar op een later moment nog op zal worden teruggekomen. Al met al een succes voor fosfaatrecyclend Nederland!