Bepaal nu online: afval of grondstof

De vraag is al decennia oud: afval of grondstof. Nu hergebruik moet toenemen, willen ondernemers weten of zij hun nieuwe producten uit afvalstoffen als grondstof of product op de markt mogen brengen. Tot nu toe bood Rijkswaterstaat (RWS) daarvoor een vragenformulier waarmee een indicatie kon worden verkregen. Nu is er echter een online tool, die veel sneller, specifieker en nauwkeuriger antwoord kan geven op de prangende vraag: afval of grondstof.

https://www.ishetafval.nl/equal/nl/#/ 

De webtool leidt de ondernemer gestructureerd door de Europese en Nederlandse regels om uiteindelijk antwoord te geven op de vraag of de toepassing van zijn stof aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet en geen risico vormt voor mens en milieu. Is uiteindelijk het antwoord positief, dan kan het als een grondstof op de markt worden gebracht.

Het resultaat van de toets kan worden gedownload in een rapport, waarmee klanten, vergunningverleners en handhavers kunnen worden overtuigd. Het genereren van een rapport is een beslissende stap. Dan worden de ingevoerde gegevens, inclusief alle bijlagen, ook beschikbaar voor het bevoegd gezag. Zolang het rapport niet is aangemaakt, kan verder niemand bij de gegevens, ook al zijn die op de server opgeslagen.

Echt zekerheid geeft alleen een review van het rapport. Ook dat kan via de webtool worden aangevraagd. Dan buigt een team van deskundigen van betrokken overheden zich over het rapport en komt op basis daarvan tot een conclusie: afval of grondstof. Dat kan natuurlijk een andere conclusie zijn dan die uit de webtool kwam rollen.

De webtoets afval of grondstof is een coproductie tussen de Engelse en Nederlandse overheid, ondersteund door subsidie uit het EU Life-programma. De bedoeling is dat andere lidstaten ook de webtool gaan installeren voor hun nationale situatie. België heeft al interesse