Nutrient Platform in 2015

Nutrient Platform in 2015

WHS 0105

In 2015 gaat het Nutrient Platform de diepte in, hier een kleine greep uit de activiteiten: de markt voor gerecyclede fosfaatproducten wordt aangewakkerd door de vraagkant scherp in beeld te brengen: welke kwaliteits- en kwantiteitseisen stellen de afnemers, en wat kan het aanbod leveren? Een ‘afzetkaart’ ontwikkeld door de leden gaat helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast ontwikkelen we een Roadmap Nutriënten 2030 die ketenpartijen en beleidsmakers houvast geeft om fosfaatrecycling ook op de langere termijn te prioriteren. Om dit kracht bij te zetten wordt een bijeenkomst georganiseerd voor politici en een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Verder verbreden we onze focus van fosfaat naar andere macro- en micronutriënten: welke mogelijkheden zijn er om andere schaarse nutriënten efficiënter te gebruiken en te recyclen? Ten slotte zetten we volop in op het versnellen van mestverwerking door het zichtbaar maken van bestaande initiatieven en het helpen wegnemen van de belemmeringen die mestverwerking tegenwerken.

Meer weten? Lees het volledige jaarplan