Onderzoeksinstallatie RINEW geopend in Rotterdam

Op 11 december heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de nieuwe onderzoeksinstelling van RINEW geopend. Bij RINEW draait het om hergebruik: scheiden van bruikbare grondstoffen uit lokaal afvalwater en het opnieuw inzetten hiervan. Het project is een samenwerking van de Gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta, de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland. In dit project willen zij een impuls geven aan het sluiten van de waterketen. De installatie staat op het terrein van het stadslandbouwbedrijf ‘Uit je eigen Stad’ in het Merwe-Vierhavensgebied.

Het RINEW-onderzoeksproject is gestart in 2013 om te onderzoeken hoe er op een innovatieve wijze nutriënten, energie en water – afkomstig uit afvalwater – teruggewonnen en hergebruikt kunnen worden. Dit onderzoek is nu daadwerkelijk een praktijktoepassing: in de nieuwe onderzoeksinstelling worden bruikbare stoffen, zoals schoon water, cellulose en fosfaat, gefilterd uit lokaal afvalwater. De stadsboerderij zet het teruggewonnen schone water in voor de eigen landbouw. Naast het terugwinnen van grondstoffen onderzoekt men ook de toepasbaarheid van deze stoffen. RINEW werkt hierin samen met andere studieprojecten in Nederland. Zo bekijkt RINEW of humuszuren uit stedelijk afvalwater zijn terug te winnen, om ze vervolgens in te zetten als bodemverbeteraar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de woordvoerders van Evides Waterbedrijf via 010 293 63 63 of communicatie@evides.nl.