GMB zet grote stap in stikstofrecycling

GMB BioEnergie in Zutphen vergroot de biologische productie van ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib naar 18.000 ton per jaar. Dit betekent dat het bedrijf meer van het waardevolle nutriënt stikstof kan terugwinnen. Een uitbreiding van de installaties dit najaar maakt de schaalvergroting mogelijk. De uitbreiding sluit aan bij een doelstelling van de waterschappen: meer nutriënten terugwinnen uit zuiveringsslib.

De Nederlandse waterschappen zijn al langere tijd bezig met het terugwinnen van nutriënten uit afvalwater. Vandaar dat naast de Energiefabrieken ook de Grondstoffenfabrieken zijn ontstaan. Momenteel richten de Grondstoffenfabrieken zich vooral op het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater. Het terugwinnen van stikstof is nog een stuk minder ontwikkeld. Een van de redenen hiervoor is dat stikstof moeilijk uit het afvalwater is terug te winnen. Zuiveringsslib biedt echter wél mogelijkheden. Deze ‘afvalstroom’ bevat veel stikstof. 

Stikstof is een gasvormige stof die momenteel alleen teruggewonnen kan worden uit de atmosfeer. Maar liefst 0,75% van alle energie ter wereld wordt gebruikt voor het produceren van stikstof uit de atmosfeer. Dit gebeurt via het Haber-Bosch proces, met inzet van fossiele energiebronnen. Dit is geen duurzaam proces. De technologie die GMB sinds 2001 toepast en doorontwikkelt voor het duurzaam verwerken van slib en het terugwinnen van stikstof uit deze ‘afvalstroom’, is innovatief en uniek in de wereld.

Lees hier het volledige persbericht