100.000 ton en start biofosfaatproductie in zicht

100.000 ton en start biofosfaatproductie in zicht

biofosfaat

De Nederlandse varkenshouderijen produceren per jaar 44 miljoen kilo fosfaat in de vorm van dierlijke mest. Volgens nieuwe wetsplannen moet een gedeelte van het mestoverschot binnen afzienbare tijd verplicht verwerkt worden om het fosfaatoverschot terug te dringen.De Nederlandse varkenshouderijen produceren per jaar 44 miljoen kilo fosfaat in de vorm van dierlijke mest. Volgens nieuwe wetsplannen moet een gedeelte van het mestoverschot binnen afzienbare tijd verplicht verwerkt worden om het fosfaatoverschot terug te dringen.De Nederlandse varkenshouderijen produceren per jaar 44 miljoen kilo fosfaat in de vorm van dierlijke mest. Volgens nieuwe wetsplannen moet een gedeelte van het mestoverschot binnen afzienbare tijd verplicht verwerkt worden om het fosfaatoverschot terug te dringen.De Nederlandse varkenshouderijen produceren per jaar 44 miljoen kilo fosfaat in de vorm van dierlijke mest. Volgens nieuwe wetsplannen moet een gedeelte van het mestoverschot binnen afzienbare tijd verplicht verwerkt worden om het fosfaatoverschot terug te dringen.De Nederlandse varkenshouderijen produceren per jaar 44 miljoen kilo fosfaat in de vorm van dierlijke mest. Volgens nieuwe wetsplannen moet een gedeelte van het mestoverschot binnen afzienbare tijd verplicht verwerkt worden om het fosfaatoverschot terug te dringen.De Nederlandse varkenshouderijen produceren per jaar 44 miljoen kilo fosfaat in de vorm van dierlijke mest. Volgens nieuwe wetsplannen moet een gedeelte van het mestoverschot binnen afzienbare tijd verplicht verwerkt worden om het fosfaatoverschot terug te dringen.