Bodemexpert Graeme Sait: “Humus kan de wereld redden”

Op 9 juni heeft het Nutrient Platform een bijeenkomst georganiseerd voor beleidsmakers van de Ministeries van I&M en EZ over de relatie tussen bodem en klimaat. Het doel hiervan was om de boodschap te verspreiden dat een gezonde bodem positieve gevolgen heeft voor het klimaat, voedselproductie en gezondheid. Om dit toe te lichten is Graeme Sait uit Australië uitgenodigd, bodemexpert en bevlogen spreker over de relatie tussen bodem-, plant-, dierlijke- en menselijke gezondheid.

Het is hard nodig om hoogkwalitatieve organische stof en bodemleven terug te brengen in de bodem. Hoe meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen, hoe minder diezelfde koolstof bijdraagt aan klimaatverandering. Bovendien verbetert dit de toegang tot slecht beschikbare nutriënten in de bodem en kan er meer water worden geborgen. Hierbij is het van belang dat er alternatieven worden geboden voor de huidige negatieve markt voor dierlijke mest, en een grotere markt ontstaat voor duurzame bodemproducten zoals compost.

De discussie tijdens deze bijeenkomst heeft geleid tot plannen voor de oprichting van een ‘humuscoalitie’, waarin partijen tot consensus kunnen komen over de noodzaak van hoogkwalitatieve organische stof voor de Nederlandse bodem, inventariseren van de (monetaire) waarde van compost en het identificeren van beleidsinstrumenten die hieraan kunnen bijdragen.

Neem voor meer informatie contact op met Wouter de Buck (w.debuck@nutrientplatform.org / 070-3043758).

Bekijk hier een TEDx talk van Graeme Sait over humus.