BBC’s People Fixing the World featuring SNB en Ostara

BBC’s People Fixing the World featuring SNB en Ostara

“There’s treasure in your toilet and it can help the planet”

In People Fixing the World, een programma op BBC, wordt aandacht besteed aan de huidige milieuproblematiek en laten zij mensen aan het woord die met hun ideeën de wereld een stukje beter maken. Op locaties over de hele wereld worden oplossingen voor verschillende aspecten van milieuproblemen vastgelegd.

Afgelopen februari kwam de BBC naar Nederland, voor een uitzending over fosfaatherwinning uit menselijke stromen. Leden van het Nutrient Platform kwamen in deze aflevering uitgebreid aan het woord, als koplopers in de nutriëntenherwinningssector. Zo vertelt Robert van Spingelen over de herwinning van fosfaat in de waterzuiveringsinstallatie van Amersfoort, waar Ostara een struvietinstallatie heeft gebouwd. Ook wordt Silvester Bombeeck, directeur van SNB, op de locatie van SNB geïnterviewd over het belang en gebruik van herwonnen fosfaten. In de podcast wordt uitgebreider stilgestaan bij het onderwerp en komt het Imperial College in Londen nog aan het woord.

De podcast en de mini-documentaire zijn nu online te bekijken! De mini-documentaire duurt 3 minuten, de podcast geeft 23 minuten luisterplezier. Een aanrader!

Robert schreef naar aanleiding van het bezoek ook een blog op de website van Ostara.